Studiestruktur

Det Jyske Kunstakademi tilbyder en videregående uddannelse for studerende, der ønsker at forfølge en karriere som professionel billedkunstner indenfor den internationale samtidskunst.

Studiet strækker sig over 10 semestre og er tilrettelagt med det formål at opbygge selvmotiverede, eksperimenterende og fagligt dygtige individer, der kan deltage i den stadigt mere omfattende internationale samtidskunstscene med lige dele risikovillighed og kritisk agens.

Akademiet tilbyder et intenst læringsfællesskab bestående af 45 studerende og 7 faste undervisere samt en række skiftende gæsteundervisere.

Akademiet er struktureret uden afdelinger men med et rigt studieprogram, hvor det centrale erfaringsobjekt i uddannelsen er den studerendes egen kunstneriske produktion ud af hvilken, der i løbet af uddannelsens forløb skal vokse en særegen og kvalificerende praksis. I forlængelse af dette lægger studiet stor vægt på at bibringe den studerende udstillingsmæssige erfaringer fra gruppe- såvel som fra soloudstillinger, inde og ude af huset. Den studerende tilrettelægger selv sin kunstneriske produktion og får hertil stillet en atelierplads til rådighed med fri adgang året rundt. Den studerende har adgang til akademiets egne laboratorier og har desuden adgang til en række produktionsfaciliteter på Godsbanen i Aarhus.

Den kunstneriske udvikling underbygges og kvalificeres gennem kritik og undervisning indenfor forskellige teoretiske og praktiske vidensfelter såsom kunsthistorie og kunstteori, tekniske færdigheder og metodiske tilgange. Alt dette udfolder sig i et fagligt ambitiøst og socialt ansvarligt læringsmiljø, hvori eksperimenterende pædagogik og institutionelt set frie rammer stimulerer den enkelte studerendes udvikling.

Undervisningen varetages af et team af engagerede og markante kunstnere, som er aktive på den nationale og internationale kunstscene. Fakultetet sammensættes med det mål for øje løbende at bidrage til videreudvikling af den billedkunstneriske undervisning og af samtidskunsten som sådan.

Studiet er SU-berettiget.


Studieforløbskema (pdf)