Politikker, vedtægter og årsrapportRektor til det Jyske Kunstakademi

Det Jyske Kunstakademi søger en Rektor med indsigt i billedkunstens faglighed, der vil lede, udvikle og styrke landets næstældste billedkunstneriske uddannelsesinstitution på et afgørende tidspunkt i dens historie.

Om jobbet – ansvar og opgaver

Det Jyske Kunstakademi er en selvejende institution med driftsstøtte fra Kulturministeriet og Aarhus Kommune. Vi befinder os i en spændende tid hvor en kommende flytning af akademiet fra de historiske rammer i Aarhus midtby til et nyt byggeri i Sydhavnen i Aarhus åbner muligheder for at videreudvikle akademiets profil.

Som rektor er du dynamo for akademiets fortsatte strategiske udvikling som national og international billedkunstuddannelse på højeste faglige niveau. Du er daglig leder for akademiets medarbejdere og har ansvar for akademiets økonomi og er en aktiv udadvendt repræsentant for akademiet.

Akademiets faglige ledelse og udvikling sker i samarbejde med akademiets lektorer, fagråd og i dialog med de studerende. Det administrative ansvar varetages i samarbejde med en administrator og en studiesekretær, og du agerer udadtil som en tydelig repræsentant for akademiet.

Dine konkrete opgaver omfatter bl.a. fag- og studieledelse, daglig drift, samt udviklingsarbejde, eksterne samarbejder og fundraising.

Stillingen som rektor er et udadvendt job, hvor samarbejde såvel med akademiets ansatte som med kommune og erhvervslivet kræver sociale evner og gode kommunikative egenskaber.

Det Jyske Kunstakademis ledelse består ud over rektor af en ekstern bestyrelse, og du refererer til bestyrelsen.

Ansatte og studerende har indflydelse og medbestemmelse gennem poster i bestyrelsen, råd og udvalg, og du træder ind i en samarbejdskultur, hvor der er en åben og tillidsfuld dialog mellem ledelse, medarbejdere og studerende om den daglige drift og udvikling af uddannelsen.

Fokusområder de første år som rektor

  • Videreudvikle og formulere en vision for akademiet, gøre uddannelsen kendt og synlig, herunder definere en økonomisk ramme for det
  • Fundraising. At drive, udvikle og flytte en fagligt stærk og attraktiv kunstuddannelse kræver penge, og du har erfaring med at fundraise
  • Styre byggesagen og den efterfølgende flytning fra Mejlgade til akademiets nye fysiske rammer i Sydhavnen
  • Opbygge og videreudvikle akademiets samarbejder med andre kunstneriske miljøer og fagligheder i ind- og udland


Deadline: d. 27. maj 2022

Læs det fulde stillingsopslag her

Link til ansøgningsportal

Læs Det Jyske Kunstakademis persondatapolitik for rekruttering

Læs mere om Det Jyske Kunstakademis politiker, vedtægter og årsrapporter her