Akademiets profil

Det Jyske Kunstakademi er en selvejende uddannelsesinstitution under Kulturministeriet beliggende i latinerkvarteret i det centrale Aarhus. Akademiet tilbyder en femårig videregående uddannelse i billedkunst bestående af en treårig grunduddannelse og en toårig diplomuddannelse. Derudover tilbyder akademiet en række udstillinger og offentlige arrangementer såsom artist talks og foredrag om aktuelle temaer.

Det Jyske Kunstakademi lægger stor vægt på, at kunsten ikke skabes eller eksisterer i et vakuum, men derimod er forankret i sociale, materielle og sproglige praksisser og en omverden med foranderlige politiske, teknologiske og økonomiske forhold.

Dette er en mental horisont, som rejser spørgsmål om kunstens karakter og rolle i samfundet, og under hvilke vilkår den opleves og får sin betydning.

Denne tilgang har også en konkret betydning, idet undervisning og aktiviteter på akademiet ofte finder sted i samarbejde med eksterne partnere, ude i byen, i landskabet og på farten. Akademiets studieaktiviteter er placeret i et krydsfelt mellem kunst og omverden - mellem frihed og system. Aktiviteterne på akademiet er rettet mod at skabe et kunstnerisk udviklende og intellektuelt stimulerende studiefællesskab med input fra faste undervisere og gæsteundervisere fra ind- og udland.

Uddannelsens struktur kombinerer en fast grundstruktur med åbne formater, der giver underviserne mulighed for at arbejde kreativt med selve undervisningsformen, og som samtidig giver mulighed for at tilpasse undervisningen til de studerendes aktuelle behov og interesser. Akademiet vægter et dynamisk læringsmiljø fremfor en curriculum-drevet undervisning og søger derfor en sund balance mellem videns- og færdighedsorienteret undervisning og mere eksperimenterende open-ended undervisningsformer.

Studiemiljø

Læring og udvikling foregår ikke kun i undervisningen. Det Jyske Kunstakademi må derfor også forstås som et samlet fagligt og socialt miljø, der er summen af institutionelle og studenterdrevne initiativer. De studerende har rig mulighed for at bruge akademiets rammer og til selv at organisere læsegrupper, udstillinger, kollektive projekter og meget andet. Akademiets størrelse giver desuden mulighed for at udvikle studenterdemokratiet og for en tæt kontakt til undervisere og administration.

Fremtidsplaner

I 2025 står akademiet til at flytte i en ny bygning i det kommende Sydhavnskvarter i Aarhus. Med flytningen bliver akademiet en del af kunstbyen: et miljø af kunstneratelierer, udstillingssteder, gallerier samt andre aktører inden for design og animation. Flytningen giver samtidig mulighed for at realisere den anden fase af et omfattende udviklingsprojekt, der også indbefatter nye internationale samarbejder.