Politikker, regler, vedtægter og årsrapport

Gæster
Gæster må - hvis det er direkte relevant i studiemæssig sammenhæng - medbringes. Det må dog kun ske, hvis det ikke er til gene for andre studerende. Andre gæster uden tilknytning til akademiet har ikke adgang til atelierer og fællesarealer uden forudgående aftale med rektor. Det er værtens ansvar, at alle gæster overholder akademiets regler.

Rygning, alkohol og andre rusmidler

Arbejds- og studiemiljøet på Det Jyske Kunstakademi skal være trygt og inkluderende. Det er derfor ikke tilladt at indtage eller være påvirket af alkohol på akademiets matrikel, dvs. hverken indendørs eller udendørs. Der kan i særlige tilfælde efter forudgående aftale dispenseres fra dette i forbindelse med f.eks. ferniseringer, skolefester og andre offentlige/interne arrangementer. Alkoholindtag til fester og arrangementer må ikke have et omfang, hvor man er til gene for medstuderende, naboer, ansatte eller gæster. Det er ikke tilladt at ryge indenfor på Det Jyske Kunstakademi. Der henvises til området omkring bord- og bænkesæt i den indre gård. Vi har en nultolerance-politik for brug af alle andre rusmidler. Det er således forbudt at indtage eller være påvirket af andre rusmidler på Det Jyske Kunstakademi Overtrædelse af ovenstående kan medføre midlertidig bortvisning og i gentagne tilfælde permanent bortvisning fra Det Jyske Kunstakademi.

Nedenfor er det muligt at downloade akademiets adfærdspolitik, privatlivs-, datahåndterings- og cookiepolitik, vedtægter samt årsrapport.