Mikkel Holm Torp, Akefalopoder og kurv, 2022. Fra tredjeårsudstillingen Hot Disparate and All Over the Place. Foto: Mikkel Kaldal.

Grunduddannelse

På grunduddannelsen anlægges fundamentet til den kunstneriske praksis. Der skabes et grundlæggende sprog omkring kunsten og den studerende gøres bekendt med en mangfoldighed af kunstneriske positioner, som udgør den vidt forgrenede samtidskunst.

Sideløbende med dette pågår en indføring i kunsthistoriske udviklingslinjer og en vifte af teoretiske problemstillinger, der alle stiller sig i et dynamisk forhold til samtidskunstens temaer og samfundsrettede diskurser.

Studiet på grunduddannelsen er sammensat af egen produktion, klassebaseret undervisning, gruppeorienterede workshops og kurser, studieture og ekskursioner, samt individuelle vejledninger.

I kritikklasser – der er sammensat af studerende fra de første 3 årgange – følger de studerende med en professor som vejleder hinandens kunstneriske produktion hen over et helt studieår. Kritikklasserne gør det muligt at danne en dyb relation til hver enkelt studerendes kunstneriske arbejde og udvikling, og klassen spiller en central rolle i at fremme den enkeltes og gruppens forståelse for kunstbegrebets muligheder. Sammensætningen af kritikklasserne skifter hvert år for på den måde at præsentere de studerende for varierende dynamikker og forskellige kunstsyn.

Studieelementer på Grunduddannelsen:

 • Introforløb på 1. semester m. udstilling og kritik
 • Rundgang: årlig udstilling hvori hele akademiet deltager
 • Soloudstilling(er)
 • Frivillige udstillings- eller produktionsbaserede undervisningstilbud f.eks. deltagelse på lydkunstfestival
 • Individuelle ateliersamtaler
 • Individuelle værkstedssamtaler på MediaLab og MultiLab
 • Kritikklasse

 • Kunsthistorie og teoriforløb
 • Gæsteforelæsninger, artist talks, seminarer
 • Workshops
 • Tekniske kurser
 • Studieture og ekskursioner
 • Læse- og filmkredse samt andre frivillige underviser- og studenterdrevne aktiviteter
 • Tredjeårsprojekt m. eksamensudstilling og kritik (6. semester)

Grunduddannelsen strækker sig over de første seks semestre af studiet og afsluttes med en eksamensudstilling, der giver adgang til de videre studier på overbygningen. Den studerende modtager et eksamensbevis for fuldført grunduddannelse.

I løbet af 3.-5. semester er der mulighed for at søge udveksling til andre akademier i Danmark og udlandet. Det Jyske Kunstakademi er del af det nordisk-baltiske netværk KUNO, er omfattet af Erasmus-programmet og har en række af bilaterale aftaler med andre kunstakademier.