Lou Lange “Study for a miss wet t shirt contest 3”, Rundgang 2023

3 års udstilling, Aarhus Rådhus 2023

Grunduddannelse

På grunduddannelsen anlægges fundamentet for din kunstneriske praksis. Her opnår du det grundlæggende sprog til at tale om kunsten, og du bliver bekendt med den mangfoldighed af kunstneriske positioner, som udgør den vidt forgrenede samtidskunst.

Samtidigt får du en indføring i en bred vifte af kunsthistoriske udviklingslinjer og teoretiske problemstillinger, der alle stiller sig i et dynamisk forhold til samtidskunstens temaer og samfundsrettede diskurser.

Studiet på grunduddannelsen er sammensat af tid til egen produktion, klassebaseret undervisning, gruppeorienterede workshops og kurser, studieture og ekskursioner, samt individuel vejledning.

En særlig del af studiet er kritikklasser, som sammensættes af studerende fra de første tre årgange. Her følges du og dine medstuderende af en professor, og I får mulighed for at sparre og vejlede hinandens kunstneriske produktion hen over et helt studieår.

I kritikklasserne er det muligt at danne en dyb relation til hver enkelt studerendes kunstneriske arbejde og udvikling, og klassen spiller en central rolle i at fremme både den enkeltes og gruppens forståelse for kunstbegrebets muligheder. Sammensætningen af kritikklasserne skifter hvert år, så du får mulighed for at opleve flere forskellige kunstsyn og varierende dynamikker.

Som noget særligt kan du på Det Jyske Kunstakademi desuden søge om at erstatte eller udvide eksisterende undervisningstilbud og undervisningskrav helt eller delvist med selvorganiserede læringsforløb. Det kan ske individuelt eller sammen med andre (f.eks. en studiegruppe) med afsæt i et bestemt tema eller praksis og i form af f.eks. projekter, praktik, workshops, seminar, udstilling, ekskursioner m.m.

Studieelementer på Grunduddannelsen:

 • Introforløb på 1. semester m. udstilling og kritik
 • Rundgang: årlig udstilling hvori hele akademiet deltager
 • Soloudstilling(er)
 • Frivillige udstillings- eller produktionsbaserede undervisningstilbud f.eks. deltagelse på lydkunstfestival
 • Individuelle ateliersamtaler
 • Individuelle værkstedssamtaler på MediaLab og MultiLab
 • Kritikklasse
 • Kunsthistorie og teoriforløb
 • Gæsteforelæsninger, artist talks, seminarer
 • Workshops
 • Tekniske kurser
 • Studieture og ekskursioner
 • Læse- og filmkredse samt andre frivillige underviser- og studenterdrevne aktiviteter
 • Tredjeårsprojekt m. eksamensudstilling og kritik (6. semester)

Grunduddannelsen strækker sig over de første seks semestre af studiet og afsluttes med en eksamensudstilling, der giver adgang til de videre studier på overbygningen. Du modtager et eksamensbevis for fuldført grunduddannelse.

I løbet af 3.-5. semester har du desuden mulighed for at søge udveksling til andre akademier i Danmark og udlandet. Det Jyske Kunstakademi er del af det nordisk-baltiske netværk KUNO, er omfattet af Erasmus-programmet og har en række af bilaterale aftaler med andre kunstakademier.

Læs mere om studieforløbet og de individuelle fag på grunduddannelsen i studieordningen HER.

Læs mere om overbygningen på Det Jyske Kunstakademi HER.

Optagelse

På grunduddannelsen optages studerende på baggrund af en motiveret ansøgning og dokumentation af værker.

Optagelsen har to faser. Et optagelsesudvalg vurderer først alle ansøgninger. Ud af disse vælges kandidater, som udvalget finder bedst egnet, og disse indbydes til en personlig samtale. På baggrund af ansøgning og samtale optager akademiet 10-15 nye studerende hvert år.

Du kan læse mere om optagelsesprocessen og sende din ansøgning HER.

Spørgsmål?

Yderligere spørgsmål angående overbygningen kan stilles til studiesekretær Susanne Brokmann på frontdesk@djk.nu eller telefonisk på 86136919 i tidsrummet kl. 9-12 man-tors.