NØGLEDATOER - OPTAGELSE 2024

15. februar: Åbent for ansøgninger

22. og 23. februar: Åbent Hus i forbindelse med U-days

10. april: Ansøgningsdeadline (midnat dansk tid)

7. og 8. maj: Samtaler med udvalgte kandidater

2. september: Studiestart

Gustav Hooge Poulsen ​“My Fingers for measures & My Pockets for Resting”, 2023, Kunsthal Aarhus. Foto: Mikkel Kaldal.

Gustav Hooge Poulsen ​“My Fingers for measures & My Pockets for Resting”, 2023, Kunsthal Aarhus. Foto: Mikkel Kaldal.

Optagelse

Det Jyske Kunstakademi tilbyder en femårig videregående uddannelse i billedkunst. Der er optag én gang om året.

Uddannelsen har to dele: en treårig grunduddannelse og en toårig overbygning. Studerende, der optages på grunduddannelsen, er sikret en plads på overbygningen så snart, at man har gennemført grunduddannelsen med 3. årsprøve. Uddannelsen på Det Jyske Kunstakademi er SU-berettiget og SU søges efter, at optagelsen er bekræftet.

Det Jyske Kunstakademi optager hvert forår et antal nye studerende på både grunduddannelsen og overbygningen. I 2024 er studiestart 2. september.

Læs venligst Det Jyske Kunstakademis optagelsesprocedure nedenfor før du starter din ansøgning.

Læs Det Jyske Kunstakademis persondatapolitik for optag.

GÅ TIL ANSØGNINGSPORTAL

Optagelse på Grunduddannelsen

På grunduddannelsen optages studerende på baggrund af en motiveret ansøgning og dokumentation af værker. Akademiet modtager hvert år langt flere ansøgninger, end vi har studiepladser til. Det er derfor vigtigt, at du forbereder din ansøgning godt, så vi har et godt grundlag at vurdere dig på. Det er en forudsætning, at du som ansøger allerede arbejder med og er engageret i billedkunst, før der søges om optagelse.

Optagelse på Det Jyske Kunstakademi er baseret på en kunstfaglig vurdering af den skriftlige ansøgning, de indsendte værkeksempler samt interview med udvalgte ansøgere. I vurderingen af den samlede ansøgning lægger vi blandt andet vægt på:

  • Din motivation for at søge uddannelsen
  • Kunstnerisk mod, nysgerrighed og lyst til at eksperimentere
  • Din evne til fordybelse og at kunne reflektere og sætte ord på både arbejde og tanker
  • Din interesse for samtidskunst og kunstens rolle i samfundet
  • Engagement der bidrager til det faglige fællesskab på akademiet
  • Udviklingspotentiale
  • Evne til at gennemføre uddannelsen

Optagelseskrav

Der er ingen formelle krav såsom adgangsgivende eksamener eller specifik teknisk kunnen. Den endelige udvælgelse foretages på baggrund af en vurdering af dit kunstneriske potentiale samt forudsætninger for at gennemføre en videregående uddannelse.

Sprogkundskaber: Studerende på grunduddannelse forventes at have god forståelse for dansk eller andet skandinavisk sprog og det er en fordel med en basis forståelse af engelsk, som rækker til at kunne udtrykke sig mundtligt og at læse engelske tekster.

Ansøgningen

Hvordan søger man?
Man opretter en profil og en ansøgning på portalen Slideroom. Bemærk, at de personlige informationer, du angiver i profilen, automatisk overføres til ansøgningen. Det er derfor vigtigt, at de er korrekte.

Når du har registreret dig og oprettet en ansøgning via slideroom, kan du vende tilbage til din ansøgning og foretage ændringer indtil den endelige frist. Husk at gemme dine ændringer, hver gang du er logget på, og at du ikke indsender ansøgningen, før du er sikker på at du har uploadet alle de nødvendige bilag.

Hvad skal ansøgningen indeholde?
A. Skriftlig begrundelse
Den skriftlige del af ansøgningen består af en række spørgsmål om din baggrund, din motivation for, hvorfor du søger uddannelsen og en måde at give os et indblik i, hvordan du reflekterer over dit arbejde og hvad du er inspireret af.

B. Værkdokumentation
Du har mulighed for at indsende (uploade eller linke til) 5 media-files. Har du flere billeder eller elementer til ét værk (fx. at det er en installation, en serie, flere vinkler, vigtige detaljer, tekstelement etc.) skal du derfor samle alt dette i én pdf.

Værkerne skal anføres titler, materiale og dimensioner (størrelse, tidsangivelse). Det er desuden vigtigt, at det fremgår, om der er tale om dokumentation (af f.eks. en skulptur eller performance) eller et værk i sig selv.

Det er ansøgerens ansvar, at links fungerer korrekt i hele perioden - fra indlevering og indtil svar er modtaget - samt at en evt. kode til video- eller audiofiler er medsendt.

Ved video og lyd over 3 minutter vurderer optagelsesudvalget kun på et uddrag af værket. Vi opfordrer dig derfor til at indsende et uddrag, hvis dit værk har en varighed over 3 minutter. Husk at angive længden på det fulde værk. Ved videoinstallationer kan man indsende en PDF med dokumentationsfotos af videoinstallationen og i samme PDF anføre link til Vimeo, Youtube eller en anden medieplatform.

Mediatyper
Du kan uploade følgende formater og størrelser:

Billeder: .jpg, .jpeg, .png, .gif, .tif, .tiff, .bmp, .tga (op til 10MB hver)
Video: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv (op til 500MB hver) Audio: .mp3, .wma, .ogg, .flac (op til 60MB hver)
Dokument: .PDF (op til 20MB hver)
Medialink til YouTube, Vimeo, SoundCloud (husk evt. kode)

C) Ansøgningsgebyr: DKK 600,-
Det Jyske Kunstakademi opkræver et ansøgningsgebyr på 600 kr. Da gebyret dækker omkostninger ved optagelsen, refunderes det ikke uanset om ansøgeren optages eller ikke optages som studerende ved Det Jyske Kunstakademi.


Merit
husk at anføre, hvis du søger merit fra tidligere kunstnerisk uddannelse på videregående niveau.

Bekræftelse
Du modtager en automatisk bekræftelsesmail fra Slideroom, når din ansøgning er modtaget (Husk at tjekke spamfilter). Herefter kan ansøgningen ikke ændres, og akademiet modtager ikke supplerende materiale på anden vis.

Hvis du oplever tekniske problemer i forbindelse med den digitale ansøgningsproces, kontakt venligst support@slideroom.com (på engelsk) for teknisk support.

Optagelsesprocessen

Optagelsesproceduren for grunduddannelsen har to faser. Et optagelsesudvalg vurderer først alle ansøgninger. Ud af disse vælges 20-25 kandidater, som udvalget finder bedst egnet, og som indbydes til en personlig samtale af 15-20 minutters varighed. Alt afhængig af udvalgets sammensætning og ansøgers baggrund foregår denne samtale på skandinavisk eller engelsk. På baggrund af ansøgning og samtale optager akademiet 10-15 nye studerende hvert år. Hvis der er flere egnede kandidater, end der er pladser, oprettes en venteliste. Kandidater på venteliste kan komme i betragtning helt frem til studiestart d. 2. september.

Optagelsesudvalget består af rektor, akademiets faste billedkunstneriske undervisere, en ekstern billedkunstner samt en studerende på akademiet.

Tobias Just, ​”Nervous Crouch”, 2023, Kunsthal Aarhus. Foto: Mikkel Kaldal.

Tobias Just, ​”Nervous Crouch”, 2023, Kunsthal Aarhus. Foto: Mikkel Kaldal.

Optagelse på Overbygningen

Optagelse på overbygningen forudsætter en færdiggjort bachelor eller tilsvarende niveau på en billedkunstnerisk uddannelse. Studerende, som på ansøgningstidspunktet er på sidste semester i sin bacheloruddannelse (eller tilsvarende), kan blive optaget med det forbehold, at denne uddannelse gennemføres inden 2. september samme år.

Studerende på diplomuddannelsen forventes at kunne formulere sig mundtligt og skriftligt på engelsk. Studerende, som ikke er skandinavisk-talende, opfordres til at lære dansk.

Ansøgningen

Ansøgning foregår via en online portal. Du skal oprette en bruger for at kunne ansøge. Bemærk at dine data fra profilen indgår i din ansøgning. Det er derfor vigtigt, at du opgiver korrekte data. Foruden data om dig og den uddannelse, som du aktuelt er indskrevet på eller har studeret på, vil du blive bedt om følgende materiale:

Hvad skal ansøgningen indeholde?
A. Skriftligt materiale

  • Et CV over uddannelse, udstillinger og andre fagrelevante aktiviteter.
  • En skriftlig motivation for ansøgning om optagelse på Det Jyske Kunstakademi (max. 2200 tage inkl. mellemrum).
  • Dokumentation for den kvalificerende billedkunstneriske uddannelse på BFA-niveau eller tilsvarende. Hvis denne ikke er færdiggjort på ansøgningstidspunktet, kan du vedhæfte en indskrivningsbekræftelse fra din uddannelse for dit aktuelle studieår.

B. Portfolie
En portfolio over de seneste tre års arbejde. Portfolien skal uploades som pdf.
Du har mulighed for at oprette eksterne links til f.eks. lyd- eller videofiler.

C) Ansøgningsgebyr: DKK 600,-
Det Jyske Kunstakademi opkræver et ansøgningsgebyr på 600 kr. Da gebyret dækker omkostninger ved optagelsen, refunderes det ikke uanset om ansøgeren optages eller ikke optages som studerende ved Det Jyske Kunstakademi.

Optagelsesprocessen

Optagelsesproceduren for overbygningen har to faser, og minder i høj grad om den til grunduddannelsen. Et optagelsesudvalg vurderer først alle ansøgninger. Ud af disse vælges kandidater, som udvalget finder bedst egnet, og som indbydes til en personlig samtale af 15-20 minutters varighed. Alt afhængig af udvalgets sammensætning og ansøgers baggrund foregår denne samtale på skandinavisk eller engelsk. På baggrund af ansøgning og samtale optager akademiet nye studerende på overbygningen hvert år. Hvis der er flere egnede kandidater, end der er pladser, oprettes en venteliste. Kandidater på venteliste kan komme i betragtning helt frem til studiestart d. 2. september.

Optagelsesudvalget består af rektor, akademiets faste billedkunstneriske undervisere, en ekstern billedkunstner samt en studerende på akademiet.

Merit

I særlige tilfælde optages studerende på en senere årgang. Dette sker i tilfælde, hvor optagelsesudvalget vurderer, at der kan gives merit for tidligere uddannelsepå samme niveau, typisk studier på etandet kunstakademi. Du skal anføre i din ansøgning, hvis du ønsker at søge ind på en anden årgang og vedlægge dokumentation for dine tidligere studier. Det er optagelsesudvalget, som på baggrund af din samlede ansøgning vurderer, hvilken årgang du indplaceres i.

Diversitet

Det Jyske Kunstakademi byder ansøgere velkommen uanset baggrund, kønsidentitet, politisk, religiøst og etnisk tilhørsforhold. De nuværende lokaleforhold tillader dog ikke optagelse af svært bevægelseshæmmede studerende. Udover den almindelige undervisning og vejledning har akademiet ikke mulighed for at yde ekstra støtte til studerende med særlige behov.

Akademiet tilbyder ikke individuel vejledning til ansøgningen.

Praktiske spørgsmål kan stilles til studiesekretær Susanne Brokmann på frontdesk@djk.nu eller telefonisk på 86136919 i tidsrummet kl. 9-12 man-tors.