Strandstol, Anna Elisabeth Dupont Hansen. Print på strandstol. Fra udstillingen Rundgang 2022. Foto: Luna Lund Jensen.

Strandstol, Anna Elisabeth Dupont Hansen. Print på strandstol. Fra udstillingen Rundgang 2022. Foto: Luna Lund Jensen.

Optagelse

Det Jyske Kunstakademi tilbyder en femårig videregående uddannelse i billedkunst. Der er optag én gang om året.

Uddannelsen har to dele: en treårig grunduddannelse og en toårig overbygning (diplomuddannelse). Studerende, der optages på grunduddannelsen, er sikret en plads på overbygningen så snart, at man har gennemført grunduddannelsen med 3. årsprøve. Uddannelsen på Det Jyske Kunstakademi er SU-berettiget og SU søges efter, at optagelsen er bekræftet.

Det Jyske Kunstakademi optager hvert forår et antal nye studerende på både grunduddannelsen og overbygningen. I 2023 er studiestart 1. september.

Læs Det Jyske Kunstakademis persondatapolitik for optag.

GÅ TIL ANSØGNINGSPORTAL

Optagelse på Grunduddannelsen

På grunduddannelsen optages studerende på baggrund af en motiveret ansøgning og fem indsendte værker. Akademiet modtager hvert år langt flere ansøgninger, end vi har studiepladser til. Det er derfor vigtigt, at du forbereder din ansøgning godt. Det er en forudsætning, at man som ansøger allerede har arbejdet med billedkunst, før der søges om optagelse. Man kan med fordel have modtaget kunstundervisning på en forberedende kunstskole, en højskole eller lignende.

Nye studerende vil i første semester have et særligt introforløb, men vil derudover være en del af grunduddannelsen fra første dag, og de studerende vil blive tilbudt undervisning sammen med resten af akademiets studerende.

Optagelseskrav

Der er ingen formelle krav såsom adgangsgivende eksamener eller specifik teknisk kunnen. Den endelige udvælgelse foretages på baggrund af en vurdering af de kunstneriske frembringelser samt en vurdering af ansøgers evne til at gennemføre en uddannelse. Det er et studie med både akademiske og tekniske dimensioner, som kræver en udpræget selvstændig praksis hos den enkelte studerende.

Sprogkundskaber: Studerende på grunduddannelse forventes at have god forståelse for dansk eller andet skandinavisk sprog og basis forståelse for engelsk, som rækker til at kunne udtrykke sig mundtligt og at læse engelske tekster.

Ansøgningen

Ansøgningsprocessen foregår via en online portal. Du skal oprette en bruger for at kunne ansøge. Bemærk at dine data fra profilen indgår i din ansøgning. Det er derfor vigtigt, at du opgiver korrekte data. Du vil blive bedt om at opgive forskellige data om din uddannelsesmæssige baggrund. Ansøgningen skal indeholde en skriftlig begrundelse på 1000 - 2200 tegn (inkl. mellemrum). I begrundelsen skal du motivere dit ønske om at blive optaget som studerende på Det Jyske Kunstakademi. I begrundelsen ønsker vi også, at du udfolder nogle tanker om dine værker og gerne referencer til inspirationskilder. Det kan f.eks. være referencer til kunstnere, hvis arbejde du finder relevant for dit eget arbejde. Inspirationskilder inden for samtidskunst, kunsthistorie, litteratur, andre kunstformer og vidensområder er også velkomne.

Derudover skal ansøgningen indeholde fem af dine værker. Ved video- og audioværker, der er længere end 30 minutter, er 3 værker nok. Værkerne skal anføres titler, materiale og dimensioner (størrelse, tidsangivelse). Det er desuden vigtigt, at det fremgår, om der er tale om dokumentation (af f.eks. en skulptur eller performance) eller et værk i sig selv. I kommentarfeltet til værket er det muligt at uddybe, hvis der er særlige forhold, som værket skal vises under.

Der er et vurderingsgebyr for ansøgere på grunduddannelsen på 550 kr.
Få mere information om ansøgningsprocessen, herunder tekniske specifikationer omkring brugbare filformater, i denne guide.

Optagelsesprocessen

Optagelsesproceduren for grunduddannelsen har to faser. Et optagelsesudvalg vurderer først alle ansøgninger. Ud af disse vælges ca. 20 kandidater, som udvalget finder bedst egnet, og som indbydes til en personlig samtale af 15-20 minutters varighed. Alt afhængig af udvalgets sammensætning og ansøgers baggrund foregår denne samtale på skandinavisk eller engelsk. På baggrund af ansøgning og samtale optager akademiet ca. 10 nye studerende hvert år. Hvis der er flere egnede kandidater, end der er pladser, oprettes en venteliste. Kandidater på venteliste kan komme i betragtning helt frem til studiestart d. 1. september.

Optagelsesudvalget består af rektor, akademiets faste billedkunstneriske undervisere, en ekstern billedkunstner samt en studerende på akademiet.

Nøgledatoer - optagelse 2023

15. februar: Åbent for ansøgninger

23. og 24. februar: Åbent Hus i forbindelse med U-days

5. april: Ansøgningsdeadline

2.-3. maj: Samtaler med udvalgte kandidater

1. september: Studiestart

Optagelse på Overbygningen

Optagelse på overbygningen forudsætter en færdiggjort bachelor eller tilsvarende niveau på en billedkunstnerisk uddannelse. Studerende, som på ansøgningstidspunktet er på sidste semester i sin bacheloruddannelse (eller tilsvarende), kan blive optaget med det forbehold, at denne uddannelse gennemføres inden 1. september samme år.

Studerende på diplomuddannelsen forventes at kunne formulere sig mundtligt og skriftligt på engelsk. Studerende, som ikke er skandinavisk-talende, opfordres kraftigt til at lære dansk.

Få mere information om ansøgningsprocessen, herunder tekniske specifikationer omkring brugbare filformater, i denne guide.

Ansøgningen

Ansøgning foregår via en online portal. Du skal oprette en bruger for at kunne ansøge. Bemærk at dine data fra profilen indgår i din ansøgning. Det er derfor vigtigt, at du opgiver korrekte data. Foruden data om dig og den uddannelse, som du aktuelt er indskrevet på eller har studeret på, vil du blive bedt om følgende materiale:

  • En skriftlig begrundelse (motivation) for ansøgning om optagelse på Det Jyske Kunstakademi (max. 1 side).
  • En portfolio over de seneste tre års arbejde. Portfolien skal uploades som pdf.
  • Du har mulighed for at oprette eksterne links til f.eks. lyd- eller videofiler.
  • Et CV over uddannelse, udstillinger og andre fagrelevante aktiviteter.
  • Dokumentation for den kvalificerende billedkunstneriske uddannelse på BFA-niveau eller tilsvarende. Hvis denne ikke er færdiggjort på ansøgningstidspunktet, kan du vedhæfte en indskrivningsbekræftelse fra din uddannelse for dit aktuelle studieår.

Optagelsesprocessen

Optagelsesproceduren for overbygningen har to faser, og minder i høj grad om den til grunduddannelsen. Et optagelsesudvalg vurderer først alle ansøgninger. Ud af disse vælges kandidater, som udvalget finder bedst egnet, og som indbydes til en personlig samtale af 15-20 minutters varighed. Alt afhængig af udvalgets sammensætning og ansøgers baggrund foregår denne samtale på skandinavisk eller engelsk. På baggrund af ansøgning og samtale optager akademiet nye studerende på overbygningen hvert år. Hvis der er flere egnede kandidater, end der er pladser, oprettes en venteliste. Kandidater på venteliste kan komme i betragtning helt frem til studiestart d. 1. september.

Optagelsesudvalget består af rektor, akademiets faste billedkunstneriske undervisere, en ekstern billedkunstner samt en studerende på akademiet.

Udstillingsdokumentation fra udstillingen Present Tense. Et træ hænger i midten af et udstillingslokale.

Present Tense. Afgangsudstilling på Kunsthal Aarhus, 2021. Foto: Mikkel Kaldal.

Merit

I særlige tilfælde optages studerende på en senere årgang. Dette sker i tilfælde, hvor optagelsesudvalget vurderer, at der kan gives merit for tidligere uddannelsepå samme niveau, typisk studier på etandet kunstakademi. Du skal anføre i din ansøgning, hvis du ønsker at søge ind på en anden årgang og vedlægge dokumentation for dine tidligere studier. Det er optagelsesudvalget, som på baggrund af din samlede ansøgning vurderer, hvilken årgang du indplaceres i.

Diversitet

Det Jyske Kunstakademi byder ansøgere velkommen uanset baggrund, kønsidentitet, politisk, religiøst og etnisk tilhørsforhold. De nuværende lokaleforhold tillader dog ikke optagelse af svært bevægelseshæmmede studerende. Udover den almindelige undervisning og vejledning har akademiet ikke mulighed for at yde ekstra støtte til studerende med særlige behov.

Akademiet tilbyder ikke individuel vejledning til ansøgningen.

Praktiske spørgsmål kan stilles til studiesekretær Susanne Brokmann på frontdesk@djk.nu eller telefonisk på 86136919 i tidsrummet kl. 9-12 man-tors.