Det Jyske Kunstakademi, gruppefoto, december 2019

Institutionen

Det Jyske Kunstakademi er en selvejende uddannelsesinstitution, hvis virksomhed finansieres gennem tilskud fra Kulturministeriet og Aarhus Kommune. Det Jyske Kunstakademi har til formål at tilbyde videregående uddannelse i billedkunst samt på praktisk og teoretisk grundlag at fremme udviklingen indenfor billedkunst. Studiet på akademiet er den eneste videregående uddannelse indenfor billedkunst i Jylland. Det Jyske Kunstakademis ledelse består af en ekstern bestyrelse og en rektor. Ansatte og studerende har indflydelse og medbestemmelse gennem poster i bestyrelsen, råd og udvalg.

Årsrapport for 2020

Rektor

Judith Schwarzbart

Det Jyske Kunstakademis bestyrelse

Forperson, billedkunstner Katja Bjørn Jakobsen, Aarhus, udpeget af Fagrådet
Næstforperson, kunsthistoriker Birgitte Anderberg
Billedkunstner, professor på Det Jyske Kunstakademi, Honza Hoeck
Billedkunstner Elisabeth Toubro, København, udpeget af Akademirådet
Kunsthistoriker, Michael Bjørn Nellemann
Advokat, Peter Rønnow
Arkitekt, Finn Larsen
Studenterrepræsentant, Benjamin Krog Møller

Fagråd

Judith Schwarzbart, rektor
Stefan A. Pedersen, lektor
Hanne Juel, adm. personale
Ole N. Nygaard, teknisk personale
Olga Liva Bruun, studerende
Tobias Just Christensen, studerende

Studenterrådet

Studenterrådet virker gennem månedlige møder, der er åben for alle studerende.
Forpersoner, Agnes Schyberg og Andrea Mailund Glahn