Max Gam Iversen Afgang 2020 Foto Mikkel Kaldal

Max Gam Iversen, Afgang 2020. Foto: Mikkel Kaldal

Overbygning

Det overordnede sigte med studiet på overbygningen er at udbygge den studerendes kunstneriske praksis og interesser i dybden samt at fokusere bevidstheden om, hvor praksissen placerer sig, og hvordan den kommer i spil i forhold til samtidskunstens diskurser og kunstsystemets dynamikker.

Dette indebærer en yderligere specialisering i de emner, medier, materialer og metoder, der i slutningen af grunduddannelsen er blevet indkredset som praksisfelt for den studerendes kunstneriske interesser. Desuden udbygges evnen til at reflektere over og nytænke kunstens forhold til samfundet.

I Overbygningsklassen følger de studerende et program, der i en mere fri form end i kritikklasserne på grunduddannelsen samler de studerende og deres professor det år. Forløbet indebærer bl.a. en skriveopgave.

På femte år forberedes og gennemføres afgangsprojektet, der udstilles på Kunsthal Aarhus. Udstillingen kurateres af en ekstern kurator og afvikles i tæt samarbejde med Kunsthallens faste personale. Forløbet udgør det altovervejende fokus for 10. semester og afsluttes med en eksamen.

Studieelementer på Overbygningsuddannelsen:

 • Rundgang, årlig udstilling hvori hele akademiet deltager

 • Soloudstilling i løbet af overbygningen (min. 1)

 • Frivillige udstillings- eller produktionsbaserede undervisningstilbud f.eks. deltagelse på lydkunstfestival

 • Individuelle ateliersamtaler

 • Individuelle værkstedssamtaler på MediaLab og MultiLab

 • Overbygningsklasse

 • Forelæsninger, artist talks, seminarer

 • Workshops

 • Tekniske kurser

 • Studieture og ekskursioner

 • Læse- og filmkredse, samt andre frivillige underviser- og studenterdrevne aktiviteter

 • Professionel praksis (10. semester)

 • Afgangsforløb, inklusive afsluttende eksamensudstilling (10. semester)

Akademiet ønsker at fostre kunstnere med en stærk integritet og evnen til at nytænke, ikke bare samtidskunsten, men også dens vilkår. Dette indbefatter kendskab til økonomiske forhold, netværksmodeller, varierende tilgange til arbejdet med synligheden af ens kunst, samt de fagpolitiske spørgsmål, der er en del af et professionelt felt præget af stor omskiftelighed og uformelle arbejdsforhold. Dette fokus er integreret i undervisningen igennem hele uddannelsen. I sidste semester af studiet intensiveres det dog med et særskilt forløb, Professionel Praksis, der forbereder den studerende på overgangen til at fungere som professionelt praktiserende billedkunstner.

Overbygningen løber over 7-10. semester og afsluttes med en eksamensudstilling, der fuldender studierne. Der tildeles et diplom for fuldført studie.

I løbet af 7.-9. semester er der mulighed for at søge udveksling til andre akademier i Danmark og udlandet. Det Jyske Kunstakademi er del af det nordisk-baltiske netværk KUNO, er omfattet af Erasmus-programmet og har en række af bilaterale aftaler med andre kunstakademier.