Workshoppen Botanik og Kunst med Birgitte Bergmann og Annika Lundgren, 2022. Foto: Annika Lundgren

Udflugt til Deep Forest Art Land i forbindelse med semesterafslutning. juni 2023. Foto: Sasha Rose Richter.

Overbygning

Med overbygningen får du mulighed for at udbygge din kunstneriske praksis og interesse i dybden, samt undersøge, hvor din praksis placerer sig, og hvordan du sætter den i spil i forhold til samtidskunstens diskurser og kunstsystemets dynamikker.

Dette indebærer en yderligere specialisering i de emner, medier, materialer og metoder, du i løbet af din grunduddannelse har indkredset som praksisfelt for dine kunstneriske interesser. Samtidigt udbygges din evne til at reflektere over og nytænke kunstens forhold til samfundet.

Målet er give dig viden, færdigheder og kompetencer til ikke blot at udvikle en selvstændig kunstnerisk praksis, men også etablere dig som en professionel billedkunstner i både danske og internationale sammenhænge.

I løbet af overbygningen vil du derfor også få et dybdegående kendskab til både økonomiske forhold, netværksmodeller, varierende tilgange til arbejdet med synligheden af ens kunst, samt de fagpolitiske spørgsmål, der er en del af et professionelt felt præget af stor omskiftelighed og uformelle arbejdsforhold.

Som noget særligt kan du på Det Jyske Kunstakademi desuden søge om at erstatte eller udvide eksisterende undervisningstilbud og undervisningskrav helt eller delvist med selvorganiserede læringsforløb. Det kan ske individuelt eller sammen med andre (f.eks. en studiegruppe) med afsæt i et bestemt tema eller praksis og i form af f.eks. projekter, praktik, workshops, seminar, udstilling, ekskursioner m.m.

Studieelementer på Overbygningsuddannelsen:

 • Rundgang, årlig udstilling hvori hele akademiet deltager

 • Soloudstilling i løbet af overbygningen (min. 1)

 • Frivillige udstillings- eller produktionsbaserede undervisningstilbud f.eks. deltagelse på lydkunstfestival

 • Individuelle ateliersamtaler

 • Individuelle værkstedssamtaler på MediaLab og MultiLab

 • Overbygningsklasse

 • Forelæsninger, artist talks, seminarer

 • Workshops

 • Tekniske kurser

 • Studieture og ekskursioner

 • Læse- og filmkredse, samt andre frivillige underviser- og studenterdrevne aktiviteter

 • Professionel praksis (10. semester)

 • Afgangsforløb, inklusive afsluttende eksamensudstilling (10. semester)

Overbygningen løber over 7-10. semester og afsluttes med en eksamensudstilling, der fuldender studierne. Du tildeles et diplom for fuldført studie.

I løbet af 7.-9. semester har du mulighed for at søge udveksling til andre akademier i Danmark og udlandet. Det Jyske Kunstakademi er del af det nordisk-baltiske netværk KUNO, er omfattet af Erasmus-programmet og har en række af bilaterale aftaler med andre kunstakademier.

Læs mere om studieforløbet og de individuelle fag på overbygningen i studieordningen HER.

Optagelse

Går du ikke på grunduddannelsen på Det Jyske Kunstakademi, skal du søge om optagelse på overbygningen.

Optagelsen forudsætter en færdiggjort bachelor eller tilsvarende niveau på en billedkunstnerisk uddannelse.

Det foregår i to faser. Et optagelsesudvalg vurderer først alle ansøgninger. Ud af disse vælges kandidater, som udvalget finder bedst egnet, og disse indbydes til en personlig samtale. På baggrund af ansøgning og samtale optager akademiet 10-15 nye studerende hvert år.

Du kan læse mere om optagelsesprocessen og sende din ansøgning HER.

Spørgsmål?

Yderligere spørgsmål angående overbygningen kan stilles til studiesekretær Susanne Brokmann på frontdesk@djk.nu eller telefonisk på 86136919 i tidsrummet kl. 9-12 man-tors.