Fremtidigt akademi i Sydhavnskvarteret

I 2025 flytter Det Jyske Kunstakademi til en ny bygning og bliver dermed en del af et nyt kvarter i Aarhus Sydhavn. Det er planen, at akademiet med den nye bygning vil få forbedret de fysiske rammer for kunstproduktion, undervisning, udstilling og offentlige arrangementer. I Sydhavnskvarteret bliver akademiet desuden en del af et aktivt producerende miljø i ”Kunstbyen”, som på mange måde skal stå på skuldrene af det aktive kunstmiljø, som findes i Sydhavnen i dag. Kunstbyen omfatter bl.a. kunstneratelierer, Aarhus Billedkunstcenter og et kunstnerdrevet udstillingssted. Naboerne vil også omfatte virksomheder og undervisning i beslægtede fag så som design, animation og spil.

Foreløbigt forslag til det kommende byggeprojekt i Sydhavnen. Rendering A. Enggaard A/S

Visionen for det nye Kunstakademi

Det nye akademi handler ikke blot om en ny bygning. Det Jyske Kunstakademi har en profil, hvor udveksling med omverdenen står højt prioriteret både når undervisningen forlader matriklen og akademiet åbner sine døre. Den nye bygning giver mulighed for at realisere en række nye satsningsområder, der alle handler om at styrke relationer og netværk til verden uden for akademiet.

Internationalt Artist-in-residence

Vi ønsker i den nye bygning af have plads til at inviterer internationale kunstnere på et ophold på akademiet. Programmet vil styrke internationaliseringen af både akademiet og kunstmiljøet i Aarhus.

Laboratorium for ny teknologi

Et nyt laboratorium vil danne baggrund for nye eksterne samarbejder omkring brug af ny teknologi i kunstsammenhæng.

Offentlige aktiviteter

Den nye bygning vil rumme udstillingsrum og foredragssal, så akademiet i højere grad kan afholde offentlige aktiviteter. Disse vil afspejle både den de studerendes udvikling og aktiviteter i relation til residency-programmet.