New Ark

Et kunst- og arkitekturprojekt i Passagen ved Arkitektskolen Aarhus

Blank væg

New Ark

En jury har udvalgt vinderprojektet New Ark, som ventes at stå færdig om et år. Projektet er udviklet af Kunstner Stine Rosdahl-Petersen, arkitekt Rasmus Romme Brick Maabjerg og arkitekt Simon Strøyer som nøglepersoner samt supplerende deltagere Nikolaj Heede Noe og Victor Tambo.

Tre grupper blev i juni 2021 udvalgt blandt en række af tværfaglige teams af dimittender fra hhv. Arkitektskolen i Aarhus og Det Jyske Kunstakademi. Opdraget gik ud på at lave et skitseforslag til en udsmykning til – og en rumbearbejdning af – passagen bag ved den nye arkitektskole på Godsbanen i Aarhus. Alle tre forslag var spændende og kompetente.

I sin begrundelse skriver juryen bl.a.:
New Ark kåres som vinder af skitsekonkurrencen i Passagen, fordi det har en stærk samlet kunstnerisk og arkitektonisk kvalitet, som vil tilføre en særlig karakter til byrummet. Værket demonstrerer på fornem vis, hvordan aflæsning af stedet, fortællingen, materialer og den kropslige oplevelse skaber et helt integreret kunst- og arkitekturværk.”

Projektet er et samarbejde mellem Arkitektskolen i Aarhus, Det Jyske Kunstakademi og Aarhus Kommune og er muliggjort gennem en generøs donation fra Henny og Johan Richters Fond.

New Ark skitseforslag af Stine Rosdahl-Petersen, Rasmus Romme Brick Maabjerg, Simon Strøyer, Nikolaj Heede Noe og Victor Tambo.

Tidligere i konkurrencen blev der udpeget tre teams af kunstnere og arkitekter, som hver skulle udarbejde deres bud på, hvordan det nye byrum skulle udsmykkes. De tre bud er siden blevet vurderet af en bedømmelseskomité bestående af:

Lars Serup, Tegnestuechef, Henny og Johan Richters Fond

Katja Bjørn Jakobsen, kunstner, Henny og Johan Richters Fond

Judith Schwarzbart, rektor, Det Jyske Kunstakademi

Torben Nielsen, rektor, Arkitektskolen Aarhus

Anne Mette Boye, stadsarkitekt, Aarhus Kommune

Morten Stræde, Billedhugger / Skulptør – fagdommer

Kristine Jensen, Landskabsarkitekt og egen tegnestue – fagdommer

Særlige rådgivere:

Jens Ole Madsen, projektleder, Aarhus Kommune, Trafik og Veje

Kristine Leth Jensen, prorektor, Arkitektskolen Aarhus

Maiken Sortberg, bygherrerådgiver, Arkitema

Læse mere her

Pressemedelses om New Ark projektet på Arkitektskolens hjemmeside

Passagen Open Call komprimeret
Konkurrenceprogram DA komprimeret

Samarbejdspartnere

Arkitektskolen i Aarhus https://aarch.dk
Aarhus Kommune