Galerie für Landschaftskunst. Studietur til Hamborg 2023 - hele akademiet.

Udveksling

Det Jyske Kunstakademi modtager hvert år et antal udvekslingsstuderende fra kunstakademier i ind- og udland for et eller to semestre. Som udvekslingsstuderende får man tildelt en aterlierplads og bliver optaget i en af akademiets kritikklasser. Det er vores erfaring, at udvekslingsstuderende hurtigt bliver en del af studiemiljøet på akademiet.

Efterårssemestret løber fra september til og med januar og forårssemestret løber fra februar til og med juni. Optagelse af udvekslingsstuderende gennemføres to gange om året. Ansøgningsfristerne er:

Forårssemestret:  15. oktober
Efterårssemestret: 15. april

GÅ TIL ANGØSGNINGSPORTAL

Krav til udvekslingsstuderende: 

  • Du forventes at have god forståelse for dansk eller andet skandinavisk sprog og det er en fordel med en basis forståelse af engelsk, som rækker til at kunne udtrykke sig mundtligt og at læse engelske tekster
  • Du skal være indskrevet på en videregående billedkunstuddannelse
  • Ved udvekslingens start skal du have gennemført minimum første år af dit nuværende studium

Ansøgning

Ansøgning sker gennem en onlineportal. Du skal oprette en bruger for at kunne ansøge. Bemærk, at dine data fra profilen indgår i din ansøgning. Det er derfor vigtigt, at du opgiver korrekte data. Foruden data om dig og den uddannelse, som du aktuelt er indskrevet på, vil du blive bedt om at skrive en motivation for at blive optaget som gæstestuderende på Det Jyske Kunstakademi. Du vil også blive bedt om at uploade en portfolio med værker fra de sidste par år.

Optagelse forudsætter, at din uddannelsesinstitution nominerer dig samt, at den er villig til at indgå en samarbejdsaftale, såfremt en sådan ikke allerede eksisterer.

Download Erasmus Policy Statement.

Netværk og samarbejder

Det Jyske Kunstakademi er en del af KUNO, et Nordisk-Baltisk netværk af kunstakademier. Akademiet er desuden en del af Erasmus+ chartret. Download Erasmus charter

Det Jyske Kunstakademi indgår også i udvekslingsaftaler med uddannelsesinstitutioner uden for det europæiske område.

Spørgsmål vedrørende udveksling rettes til studiesekretær Susanne Brokmann på frontdesk@djk.nu.