Kunstnerisk Praksis / 1. & 2. år

foto: TheQuietBotanist

Underviser: Annika Lundgren, Mette Hammer Juhl, Sophie Star Suaning

Deltagere: 1. og 2. år

Type: Kunstnerisk praksis

Sprog: Dansk

Sted: Atelierne

SP: 15


Tidsplan:

12. Juni

Kl. 00:00 - 00:00


Den kunstneriske praksis og dets udkomme er det centrale studieobjekt i studiet til billedkunstner.

Som studerende skal du således igennem studiet arbejde på at udvikle din egen kunstpraksis, der udfolder sig som individuelt eller kollektivt kunstnerisk arbejde. Med til dette arbejde regnes alle stadier fra indledende research og idéfaser over afprøvning og eksperimenter til udarbejdelse og præsentation af færdige værker. Kunstnerisk arbejde kan både omfatte atelierbaseret kunstpraksis og ”post-studio-praksis”, der udfolder sig i andre sammenhænge end udstillingsrummet.

Den kunstneriske praksis indgår, udover det løbende arbejde i eller udenfor atelieret, i forskellige af de øvrige undervisningelementer, såsom Rundgang, Afgang, ateliersamtaler og kritikklasser mm.

I slutningen af semesteret skal du indlevere et portfolie i pdf format, som dokumentation for det kunstneriske arbejde, der er udført i løbet af semesteret. Her gælder både bidrag til udstillinger og projekter på akademiet og kunstnerisk arbejde lavet udenfor akademiets regi. Derudover skal du indlevere et ambitionspapir, der afspejler dine intentioner og ambitioner for det kommende semester.

Portfolie og ambitionspapir skal være sendt til din vejleder på e-mail senest den 12. juni 2024 kl 24:00.