Skriftlig opgave i kunsthistorie

Underviser: Tobias Dias

Deltagere: 1. år

Type: Skriftlig opgave

Sprog: Dansk

Sted: Lokale aftales forinden

SP: 1


Tidsplan:

05. Juni

Kl. 16:00 - 16:00

10. Juni

Kl. 10:00 - 16:00


Analysér og diskutér et-to kunstværker der arbejder med sygdomserfaring, funktionel diversitet eller lignende tematikker. Analyen bedes i et vist omfang kontekstualisere værket i kunsthistorien og/eller dens samtid, samt inddrage tekstmateriale fra undervisningen og/eller værker og tekster man selv finder.

Opgaveformatet er åbent og kan tage form som et essay, en akademisk artikel, dagsbogsnotater, dialogform eller andet.

Omfang 2-3 normalsider (2200 tegn/side)


Opgaven afleveres på email til Tobias Dias senest 5. juni.


Feedback på opgaver gives d. 10. juni.