Aktivismehåndbog for kunstakademier (og andre aktanter)

Underviser: Honza Hoeck, Tone O. Nielsen

Deltagere: Alle

Type: Studiecirkel

Sprog: Dansk

Sted: Høloftet

SP: 0


Tidsplan:

08. Februar

Kl. 10:00 - 16:00

22. Februar

Kl. 10:00 - 16:00

18. April

Kl. 10:00 - 16:00

27. Maj

Kl. 14:00 - 18:00


Jeg har som underviser på kunstakademier i længere tid tænkt, at det kunne være produktivt at udarbejde en best-practice håndbog for aktivistisk praksis, hvor vi samler viden om gode erfaringer og faldgrupper omkring direkte handling, allyship eller civil ulydighed i rammerne af akademi-institutionen. Lidt som en pendant til, at vi har en adfærdspolitik, der sætter grænser og best-practice standarder for hvordan vi agerer sammen på institutionen, men nok lidt mere pirat-agtigt i sagens natur.

Når der ageres aktivistisk på akademierne, er det som oftes noget der sker på et bagtæppe af ophedede offentlige debatter, krydret med polariserende og ekskluderende ytringer på sociale medier, der flyver i alle mulige retninger. Vi kan ikke komme disse dynamikker til livs, og det er heller ikke vores opgave. Men vi kan, håber jeg, måske blive klogere på hvordan vi selv kan operere mere inkluderende, og ikke mindst, mere effektivt, så vi kan komme tættere på det vi ønsker at opnå med vores aktivisme.

Hvilke udsigelsespositioner kan man tale ud fra som studerende eller ansat på et kunstakademi? Hvilke institutionelle rammer kan vi udnytte i vores aktivisme? Hvornår og hvorfor løber vores aktiviteter ud i institutionelle deadlocks?

Jeg har inviteret kurator og aktivist Tone O. Nielsen, der gennem mange år har været med til at drive Trampolinhuset, til at afholde en opstartsdag med os, hvor alle ansatte og studerende er inviteret til oplæg og diskussion om aktivisme indenfor rammerne af institutionen. Ideen er ikke, at vi skal diskutere efterårets oplevelser som sådan, men snarere, at lade os inspirere af Tones enorme erfaringer indenfor feltet, og få lejlighed til at tale mere overordnet om, hvilke dynamikker det er vi hver især har lokaliseret spiller ind når aktivismen udfolder sig indenfor rammerne af institutionen.

Tone har samlet en række tekster og film som optakt til dagen, til dem som er interesserede. Teksterne vil være at finde på MEGA og findes også udprintet i aktualitetsreolen, til læsning på biblioteket. Filmene vil blive screenet på eftermiddage/aftener omkring semesterstart.

Efter den fælles institutionelle dag, fortsætter jeg i resten af semesteret med dem som har lyst til at deltage i en frivillig læse-, diskussions- og skrivegruppe, der sammen udfærdiger en aktivismehåndbog i form at et fælles googledoc, som udkommer i slutningen af semesteret, men som i praksis vil forblive åbent, så vi løbende kan tilføje nye erfaringer.

Det er vigtigt for mig at sige, at jeg ikke forestiller mig at vi skal (eller overhovedet kan) udviske alle gnidninger eller antagonismer, der måtte eksistere i institutionen. Jeg tror i høj grad, at det er de energier der også kvalificerer vores aktiviteter som havende en værdi i verden. Men jeg har en (måske naiv) tro på, at vi kan målrette antagonismerne til at være mere effektive og at eventuelle urimeligheder bliver investeret på en mere kvalificeret måde og rammer dér, hvor de skal ramme.


PROGRAM
8. februar Institutionel dag for alle studerende og ansatte
22. februar Mødedag i gruppen af frivillige
18. april Mødedag i gruppen af frivillige
27. maj Håndbogen skrives færdig og publiceres (bemærk kl 14-18!!!)

På mødedagene læser vi tekster, skriver og ser film sammen, bl.a. forestiller jeg mig, at vi kan se nogle af Solvognens film fra 70’erne, som udgør et højdepunkt i dansk kunst/aktivistisk praksis. Alle deltagere kan spille ind med indhold til dagene, som vi arrangerer sammen. Indimellem mødedagene skrives der videre i det fælles online googledoc og der kan også arrangeres zoommøder efter behov undervejs.
BIO

Tone Olaf Nielsen is a Copenhagen based independent curator, whose practice is based on a firm belief in the ability of artistic and curatorial work to contribute to social and political transformation. With projects such as Democracy when? - Activist Strategizing in Los Angeles (Lace, Los Angeles, 2002) and Minority Report: Challenging Intolerance in Contemporary Denmark (different locations in Aarhus, 2004), Nielsen has made significant contributions to the politically engaged 'project exhibition' of the late 1990s-early 2000s, advancing a conception of the curated exhibition as a transnational transdisciplinary platform from where to address the root causes of social, economic, and environmental inequities and to present other ways of organizing the world.

In 2005, she formed the transnational feminist curatorial collective, Kuratorisk Aktion, with feminist curator Frederikke Hansen. Nielsen has devoted the last 10 years to co-founding and running the organizations Trampoline House - Copenhagen's Refugee Justice Community Center and CAMP / Center for Art on Migration Politics, which worked to improve the legal situation, equality, and participation of refugees, asylum seekers, and vulnerable ethnic minority citizens in Danish society until they both had to close in 2020 due to lack of funding. In 2021–22 she helped establish the Weekend Trampoline House – a smaller and more sustainable version of the original Trampoline House. Nielsen now works as a freelancer in the art and NGO worlds, where she continues to create spaces and platforms for empowerment, democratic bridge building, and equal inclusion.

Nielsen holds a cand.phil. in art history from the University of Copenhagen (1994) and an MA in critical and curatorial studies from UCLA (2002). From 2005-06, she was curator at Nifca, Nordic Institute for Contemporary Art in Helsinki (together with Frederikke Hansen as Kuratorisk Aktion), and from 2007-11, she was lecturer in applied theory at Tromsø Academy of Contemporary Arts, Norway.
/
trampolinhuset.dk

campcph.org

tupilakosaurus

rethinking-nordic-colonialism.org

minority-report.dkLITTERATUR- OG FILMLISTE

Tekster:
- Mikkel Bolt, "Aktivisme uden mandat og autoritet. Kirkeasyl mellem humanisme og kritik af det nationale demokrati”, i Det ny Clarté, Årg. 5, nr. 15 (2010).
- Judith Butler, "The Compass of Mourning”, London Review of Books, Vol. 45, No. 20, 19 October 2023.
- "Uddrag fra 'Om CAMP i København: Etiske overvejelser om kuratering af migrationspolitisk kunst. En samtale mellem Frederikke Hansen, Tone Olaf Nielsen & Nora El Qadim’, i CAMP status! Syv års arbejde med migrationspolitisk kunst, København, 2020, pp. 53-55.
- Chandra Talpade Mohanty, “‘Under Western Eyes’ Revisited: Feminist Solidarity through Anticapitalist Struggles”, i Chandra Talpade Mohanty, Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity, Durham & London: Duke University Press, 2003.
- Chantal Mouffe, interviewed by Rosalyn Deutsche, Branden W. Joseph, and Thomas Keenan,"Every Form of Art Has a Political Dimension”, i Grey Room, no. 2, 2001, pp. 98–125.
- Arundhati Roy, "The Ladies Have Feelings, So...Shall We Leave It to the Experts?”, i Power Politics, Cambridge, MA: South End Press, 2002.

Film:
- The Battle of Algiers (1966) Gillo Pontecorvo, 121 min.
- I Am Not Your Negro (2016) Raoul Peck, 1 t. 33 min.
- Life and Debt (2001) Stephanie Black, 86 min.
- When We Were Kings (1996) Leon Gast, 89 min.

Der vil løbende blive tilføjet titler til listen og aktualitetsreolen på biblioteket, efterhånden som vi finder mere materiale.