3. års projekt - del II / Udstilling

Jonathan Meese i sin studio

Underviser: Annika Lundgren

Deltagere: alle på 3. år

Type: 3. års projekt

Sprog: Dansk

Sted: Høloftet, Bugten, Biblioteket, Atelierne, Anden lokale efter aftale

SP: 27


Tidsplan:

09. Februar

Kl. 09:00 - 15:00

20. Februar

Kl. 09:00 - 15:00

20. Marts

Kl. 09:00 - 15:00

17. April

Kl. 10:00 - 16:00

18. April

Kl. 10:00 - 16:00

16. Maj

Kl. 10:00 - 16:00

17. Maj

Kl. 10:00 - 16:00

21. Maj

Kl. 10:00 - 16:00

22. Maj

Kl. 09:00 - 15:00

23. Maj

Kl. 09:00 - 16:00


Undervisere: Jeanette Ehlers, Søren Thilo Funder, Ida Bencke, og Annika Lundgren

Deltagere: 3. år

Datoer: 9. februar, 20. februar, 20. marts, 17. & 18. april, 16. & 17. maj, 21. & 22. maj, 23. maj

Tid: 09:00 -15:00 alt 10:00-16:00 (TBA)

Sted: Atelierer, Bugten, Høloftet, Biblioteket, UngK

Sprog: dansk og skandinavisk

SP: 27


3. års projektet løber over hele studieåret 23/24 og markerer overgangen fra grunduddannelsen til overbygningen. Projektet indbefatter en skriftlig opgave og en gruppeudstilling der begge skal bestås for at kunne fortsætte studiet på Overbygningen.

3. års projektets anden del, der finder sted i løbet af foråret, fokuserer på de individuelle værker til 3.årsudstillingen der finder sted i maj. I løbet af semestret denne bliver de studerendes arbejde diskuteret løbende; individuelt og fælles i gruppen under vejledning af kursusansvarlig og gæster.

I 3.årsprojektet ingår også som element at de studerende selvstændigt producerer en udstillingskatalog i en eller anden form. Denne kan have enten fysisk eller digital form. Desuden forventes de studerende at selvstændigt installerer udstillingen i den aktuelle lokale. Dette vil foregås av en dags vejledning af en ekstern kunstner/curator der vil gennemgå nogle grundprinciper indenfor curatering og besøge udstillingslokalen sammen med de studerende

Eksaminationen af 3.årstudstillingen gennemføres fire dage efter ferniseringen; den 21. og 22. maj med Ida Bencke som ekstern censor. Alle skolens studerende og alle undervisere ved Grunduddannelsen er tilstede ved lejligheden.

Formålet med 3. års projektet som helhed er at demonstrere, at den studerende har etableret en selvstændig kunstnerisk praksis med et defineret interessefelt og en særegen metode og at disse kan sættes kunstfagligt i spil i en udstillingssammenhæng. Forløbet indbefatter både en skærpelse af bevidstheden om det individuelle kunstneriske projekt og fælles læringsmål omkring professionel udstillingsvirksomhed

PROGRAM

9. februar:
besøg i udstillingsrummet, præsentation projektplaner, planlægning opgaver op til ferniseringen

20. februar:
fælles gennemgang af værkskitser

20. marts:
individuella studiotalks om værkskitser, med Jeanette Ehlers og Annika

17. april:
fælles gennemgang af værkskitser, med Søren Thilo Funder og Annika

18. april:
vejledning i at installere en udstilling & fælles besøg i udstillingslokale, med Søren Thilo Funder

15. maj:
installation af værker

16. maj:
installation af værker i udstillingsrummet, med Annika

17. maj:
færdiggørelse af udstilling og fernisering, med Annika

18-22 maj:
udstillingen åben, studerende passer selv lokalen

21 maj:
eksamination af udstilling, med Ida Bencke og Annika

22 maj:
eksamination af udstilling, med Ida Bencke og Annika + evaluering af forløbet

23 maj:
nedtagning af udstilling, oprydning af udstillingsrummet


BIO
Jeanetter Ehlers is a Copenhagen-based artist of Danish and Trinidadian descent whose practice takes shape experimentally across photography, video, installation, sculpture and performance. She graduated from The Royal Danish Academy of Fine Arts in 2006.

Ehlers’ work often brings about decolonial hauntings and disruptions and she insists on the possibility for empowerment and healing in her art, honoring legacies of resistance in the African diaspora. She merges the historical, the collective and the rebellious with the familial, the bodily and the poetic. In the words of author Lesley-Ann Brown, “Ehlers reminds all who participate in or gaze at her work that history is not in the past.”

She has exhibited internationally and was shortlisted to create a national monument to The Windrush Generation at London Waterloo Station 2021 as well as a decolonial monument in Braunschweig Germany 2022/2023. She is the co-creator of the public sculpture project I Am Queen Mary, 2018


BIO
Søren Thilo Funder arbejder primært med video og installation. Hans værker er mash-ups af populære fiktioner, kulturelle troper og socio-politiske situationer, forestillinger og historier. Værkerne er narrative konstruktioner, der insisterer på at danne ny mening i den tynde membran, der adskiller fiktion fra virkeligheden. Optaget af skrevne og uskrevne historier, samfundsdeltagelsens paradoksale natur og et behov for nye nonlineære narrativer, foreslår Thilo Funders værker nye rum for underlige tidsbaserede, politiske og refleksive møder. Han har netop afsluttet sin PhD i Kunstnerisk Forskning fra The Art Academy -Department of Contemporary Art, University of Bergen.

Søren Thilo Funder har en MA fra Royal Danish Academy of Fine Arts og The School of Art and Architecture at the University of Illinois at Chicago. Han har været artist-in-residence på ISCP I New York, Künstlerhaus Bethanien i Berlin, SOMA i Mexico City, Townhouse Gallery i Cairo, Frankfurter Kunstverein i Frankfurt og Platform Garanti i Istanbul. Tidligere udstillinger inkluderer solo udstillinger på Kunsthall 3,14 i Bergen, Turku Museum of Art, Museum of Contemporary Art Zagreb, Tranen, Overgaden og Den Frie. Han var derudover repræsenteret på The19th Biennale of Sydney, eva International Biennial of Visual Art - “After The Future”, 12th Istanbul Biennial, Manifesta 8 – Parallel Events og 6th International Liverpool Biennial.

BIO
Ida Bencke holds an MA in Comparative Literature. Her curatorial work spans experimental exhibition formats, interdisciplinary methodologies and speculative feminist aesthetics. 

Her recent projects explore domestic resistance politics, the decolonization of technology, multispecies storytelling, and insurgent m/otherhood within the reproductive regimes of necropatriarchy. 

Research interests include radical practices of collectivity and generosity, mourning and pleasure, rest and resistance. She is co-founder of the Laboratory for Aesthetics and Ecology.