Skriftlig opgave i kunstteori

Underviser: Peter Borum

Deltagere: 2. år

Type: Kunstteori

Sprog: Skandinavisk

Sted:

SP: 2


Tidsplan:

27. Maj

Kl. 00:00 - 00:00TEORIOPGAVEN PÅ DET JYSKE KUNSTAKADEMI 2024

Kravet til opgaven er, at den skal forholde sig til kunstens teori.

Det kan den gøre ved at forholde sig til et teoretisk emne, en teoretisk problemstilling, en teoretisk tekst, flere teoretiske tekster, en teoretiker, en teoriretning...

Den kan også gøre det ved at forholde sig teoretisk til et kunstnerisk emne, en kunstnerisk problemstilling, et værk, flere værker, en praksis, en kunstner, en gruppe, en retning, en epoke, en situation...

Den er ikke beregnet på at være så lang. 2-3 sider er nok. Det må gerne være længere, hvis grebet i den kræver det.

Tekstens form er i udgangspunktet fri. Man kan skrive en tekst med et højt dokumentationsniveau (citater, henvisninger). Man kan skrive et frit essay. Man kan skrive et kortere læredigt på femfodsjamber. Man kan skrive noget andet.

Man er meget velkommen til at tage udgangspunkt i noget, vi har læst sammen. Man er også velkommen til at tage udgangspunkt i noget, vi ikke har læst sammen. Det er måske svært helt at undvære et tekstligt holdepunkt (om ikke udgangspunkt) af teoretisk art.

Opgaven er for andetåret og skal afleveres senest mandag den 27. maj.