* Tilvalg - "Vi går igennem ekkokammeret ind til den hviskende mave" v/ Claus Haxholm/Sound Art Lab

Underviser: Claus Haxholm

Deltagere: Alle årgange (max 10 deltagere samt udefrakommende)

Type: Workshop

Sprog: Dansk

Sted: Bugten, Høloftet

SP: 2


Tidsplan:

11. Marts

Kl. 10:00 - 16:00

12. Marts

Kl. 10:00 - 16:00

13. Marts

Kl. 10:00 - 16:00

14. Marts

Kl. 10:00 - 16:00

15. Marts

Kl. 10:00 - 16:00


Undervisere: Claus Haxholm, Jacob Eriksen, Ross Alexander Payne

Tilmelding (hvis du ikke går på DJK): Du tilmelder dig via e-mail til claushaxholm@mail.com senest d. 8. marts 2024. Der er plads til 15 deltagere i alt (8 fra DJK samt 7 pladser til udefrakommende).

Dansk workshop beskrivelse
Denne workshop er for dig, der gerne vil blive klogere på, hvordan du kan arbejde med lyd som en del af din billedkunstneriske praksis.

Vi vil tage udgangspunkt i begrebet resonans som en motor til at gå ind i arbejdet med forskellige lydtekniske elementer og praksisser samtidig med at kunne arbejde med konceptuelle, kritiske og poetiske indholds- og udtryksmuligheder.

Workshoppens formål er at introducere brugen af lyd i forskellige kunstneriske praksisser samt mere eksperimentelle tilgange til at bearbejde indhold gennem brug af lyd. Det kan fx være lyd i sig selv og i forbindelse med andre typer af værker og materialiteter. Bl.a. vil du få en kort introduktion til forskellige digitale og lydtekniske værktøjer som fx Ableton Live og Bandlab samt forskellige typer af mikrofoner, ligesom du også vil få kendskab til konceptuelle tilgange til brugen af lyd.

Undervisningsmetode
Workshoppen består af en blanding af teori og praksisøvelser gennem bl.a. oplæg fra forskellige gæsteundervisere, diskursive indslag og projektarbejde. Særligt vil dét at skabe noget og/eller få muligheden for at fordybe sig og øve sig i at anvende disse nye værktøjer, være en vigtig del af workshoppen.

Udover at få muligheden for at eksperimentere med lyd som materiale og tilegne sig viden om lydtekniske værktøjer, er ambitionen, at du som deltager øves i at inkorporere teoretiske begreber som fx resonans i din egen kunstneriske praksis. På denne måde vil lyd være omdrejningspunktet, men som også kan give inspiration og læring til at udforske ideer på forskellige måder i andre medier.

Workshoppen er lavet i samarbejde med Det Jyske Kunstakademi i Aarhus og Sound Art Lab i Struer og indgår som en del af projektet Sounds of The Future, som er støttet af Region Midtjyllands Kulturudviklingspulje.

Biografi
Claus Haxholm er uddannet billedkunstner fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og ansat som lektor ved Det Jyske Kunstakademi i Aarhus. Udover at være billedkunstner, arbejder Claus som musiker og har i flere år undervist i elektronisk musik. Claus arbejder med forskellige typer af lyd, lige fra hjemmebyggede synthesizere og digital lyd til større performance værker, hvor lyd indgår som et centralt element på forskellige måder.

https://claushaxholm.com/

Ross Alexander Payne er en kunstner og kurator baseret i Berlin, der arbejder i en ekspansiv tværfaglig praksis og ikke-individualistiske idealer. Hans vidtrækkende arbejde som kunstner har omfattet musik, billedkunst, performance, radiokunst, installation, digitale medier, intervention, social praksis og undervisning. Ross har præsenteret og optrådt på institutioner som ICA London, Transmediale Festival, Documenta Kassel og Martin-Gropius Bau Berlin.

Som kurator og arrangør har hans eksperimentelle og mangfoldige praksis ført ham til at arbejde med Transmediale festival, Maerzmusik Berlin, Glastonbury Festival, Cashmere Radio, Nyege Nyege Festival Uganda og gennem sit eget Salon Oblique produktionskollektiv.

https://rossalexanderpayne.com/

Jacob Eriksen er musikforsker, lydforsker, kunstner og kurator. Han modtog sin B.A. i musikvidenskab, filosofi og litteratur fra Københavns Universitet og York University og hans M.A. i sound studies fra Universität der Künste Berlin (UdK). Han har afholdt kurser i kulturstudier, sound studies og kunstnerisk forskning ved Humboldt University i Berlin, RMC i København, Københavns Universitet, The New Center for Research & Practice, og på UdK. Siden 2018 har han været fast underviser og vejleder ved M.A.-programmet Sound Studies and Sonic Arts på UdK.

Hans akademiske arbejde fokuserer på økologier og mere end menneskelige relationer gennem kunstnerisk praksis og forskning i lyd. Hans egen kunstneriske praksis fokuserer på lydsyntese og konceptuelle værker gennem performances, installationer og lytteøvelser.

Siden 2022 har han fungeret som leder for det kunstneriske produktionsmiljø, Sound Art Lab, og lydkunstbiennalen, Struer Tracks, i Struer.

https://jacoberiksen.dk/