* Tilvalg - "Vi går igennem ekkokammeret ind til den hviskende mave" v/ Claus Haxholm/Sound Art Lab

Underviser: Claus Haxholm

Deltagere: Alle årgange (max 10 deltagere samt udefrakommende)

Type: Workshop

Sprog: Dansk

Sted: Bugten

SP: 2


Tidsplan:

11. Marts

Kl. 10:00 - 16:00

12. Marts

Kl. 10:00 - 16:00

13. Marts

Kl. 10:00 - 16:00

14. Marts

Kl. 10:00 - 16:00

15. Marts

Kl. 10:00 - 16:00


Formål og mål: I samarbejde med Struer Sound Lab skal vi over en uge dykke ned i hvad lyd kan i forbindelse med en (primært) billedkunstnerisk tilgang. Foruden studerende fra DJK vil kurset være åbent for nogle Konservatorieelever og relevante folk.

Vi vil tage udgangspunkt i udtrykket/begrebet Resonans som en motor til gå ind i forskellige positioner, hvor vi kan arbejde med forskellige tekniske elementer og samtidig arbejde med mere eller mindre konceptuelle, kritiske, poetiske og andre indholdsmuligheder.

Kursets formål er at introducere brugen af lyd i forskellige praxiser, samt mere eksperimentelle tilgange til at bearbejde indhold. Det kan være lyd i sig selv og i forbindelse med andre typer værker og materialiteter. Der vil også være introduktion til forskellige tekniske værktøjer og muligheder. Man vil få dynamisk kendskab til forskellige digitale værktøjer, forskellige typer af mikrofoner og konceptuelle indgange til brugen af lyd.

Undervisningsmetoder: Kurset vil ligge et sted imellem introduktion til forskellige værktøjer i workshop format, teoretiske/diskursive indslag og projektarbejde, hvor det at sidde med de forskellige tilgange, muligheder og værktøjer der bliver behandlet. Det at skabe noget eller have en proces med værktøjerne og mulighederne er en vigtig del af kurset.

Der vil bl.a. være en mindre introduktion til programmerne Ableton Live og Bandlab, til forskellige mikrofoner typer og diskursive indslag fra gæsteunderviser og undertegnede.

Vi vil også komme ind på hvordan lyd kan bruges i en selvstændig praksis og hvordan man kan skabe lydværker på egne præmisser, igennem eksperimenter og samtaler over ugens forløb. Ved også at have en teoretisk element indover er ambitionen også, at den studerende øves i at inkorporere begreber ( i denne uge bruger vi Resonans som udgangspunkt til fortolkning) i deres eget virke. På den måde at lydvil være omdrejningspunktet, men som også kan give inspiration og læring til at udforske ideer på forskellige måder i andre medier.

Bio: Jeg hedder Claus, og arbejder som musikere udover at være billedkunstner. Jeg har undervist i elektronisk musik i en del år og er uddannet på Kunstakademiet i København hvor jeg bl.a har arbejdet med forskellige typer af lyd, fra hjemmebyggede synthesizere til digital lyd til større performance værker der brugte lyd på forskellige måder.