Det personlige er hurtigere end hendes egen skygge

Artist talk med Hannah Heilmann & Honza Hoeck

Artist Talk

torsdag d. 21. april kl. 17:00 – 19:00

ARoS Aarhus Kunstmuseum

I denne samtale mellem Hannah Heilmann og Honza Hoeck diskuterer de to kunstnere hvilken rolle det personlige spiller i deres egne praksisser og i samtidskunsten generelt.

I 60’erne og 70’erne ser vi to modsatrettede udviklinger, der hver især påvirker opfattelsen af det personliges plads i billedkunsten. Den første promoverer udrensningen af det subjektive fra den kunstnerisk udsigelse og finder sted i både popkunsten, minimalismen og konceptkunsten. Den anden taler for, med den feministiske parole The Personal is Political, at inddrage det der før var personligt og privat, hjemmets og det reproduktive arbejdes erfaringer, i den politiske samtale.

De to kunstneres praksisser er informeret af hver sin gren af disse udviklinger hvilket danner udgangspunktet for samtalen.

Arrangementet finder sted i salonen i ARoS Public, ARoS Aarhus Kunstmuseum, Aros Allé 2, 8000 Aarhus.

Hannah Heilmann, FACE SUIT, 2014-2015

Hannah Heilmann, FACE SUIT, 2014-2015

Om Hannah Heilmann

Hannah Heilmann er lektor på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Hun er uddannet cand.mag. i Kunsthistorie fra Københavns Universitet, men har en lang karriere bag sig som praktiserende kunstner. Som kunstner arbejder Heilmann med tekst, video, installation og performance. Hendes praksis beskæftiger sig ofte med at udfordre både kunstens og selvets autonome status – og netop derfor udmønter hendes værker sig ofte i sociale situationer og iscenesættelser, hvor hun udfordrer, undersøger og opløser grænserne mellem interaktioner, rekvisitter og færdigt værk. Heilmann var, sammen med Honza Hoeck og andre kunstnere, den drivende kraft i TOVES; et kunstnerdrevet udstillingssted og produktionsenhed i København 2010-17. I 2001-10 var Heilmann en del af kunstnerkollektivet Ingen Frygt.

Om Honza Hoeck

Honza Hoeck er billedkunstner og professor på Det Jyske Kunstakademi. I sin kunstneriske praksis forholder han sig eksplicit til kunstens konventioner som et rammeværk, der ofte udøver en paradoksal begrænsning af sine egne muligheder og hvor identitetens rum, både kunstnerens og kunstens, ikke er givet på forhånd.
Hans kunstneriske arbejde er hidtil kommet til udtryk gennem to hovedspor: udforskningen af billedet som værkmæssig krop i tegning, maleri, tryk, video eller fotografi og opløsningen af det kunstneriske subjekt i organisatorisk og kuratorisk arbejde med kunstnerdrevne udstillingssteder og kollektive kunstnersubjekter, herunder udstillingsstedet og produktionsenheden TOVES (2010-2017).