The Realm of in-between

Udstilling på Regelbau 411 som del af lydkunstfestivalen Struer Tracks 2021

Veronika Nielsen & Amalie Götz, Velkommen!! (…) :o ? .. … :-((. … X3 ..xoxo (2021). Foto: Mikkel Kaldal.

Udstilling

20. august — 9. oktober 2021

Regelbau 441

THE REALM OF IN-BETWEEN

Som en del af den internationale biennale for lydkunst, Struer Tracks, viser Regelbau 411 denne gruppeudstilling med studerende fra Det Jyske Kunstakademi og Det Jyske Musikkonservatorium.

Med udstillingen sætter Regelbau 411 fokus på lydens evne til at transformere, udvide, forstærke og fortolke forholdet mellem vores fysiske og mentale rum. Kunsthallens særlige beliggenhed danner rammen om seks stedspecifikke værker, der med lyden som centralt greb skaber koblinger mellem vores indre rum – defineret af vores tanker, forestillinger og drømme, og de ydre – defineret af vores fysiske omgivelser.

Omdrejningspunktet for udstillingen er den hørbare verden og lydens særlige evne til at skabe forbindelser mellem det kropsligt nærværende og vores kollektive såvel som individuelle minder og erindringer med tråde til fortiden, nutiden og fremtiden.

Udstillingen er kulminationen på et længere forløb, hvor de inviterede kunstnere fra de to uddannelsesinstitutioner har undersøgt spørgsmålet om lydens affektive potentiale og omgivelsernes stedbundne kvaliteter som udgangspunkt for det kunstneriske arbejde.

Udstillingen THE REALM OF IN-BETWEEN åbner sammen med dette års Struer Tracks og er blevet til i samarbejde mellem Regelbau 411, Struer Tracks, Sound Art Lab, Det Jyske Kunstakademi og Dansk Institut for Elektronisk Musik. Udstillingen er kurateret af Matilde Best og Simon Thykjær.

Deltagende kunstnere

  • Benjamin Asger Krog Møller
  • Livia Bruun Pezzot & Andrea Mailund Glahn
  • Veronika Nielsen & Amalie Götz
  • August Norborg
  • Christian Stenbro
  • Lina Ottosen

Åbning: 20. august 2021, kl. 14. Alle er velkommen.
Udstillingsperiode
: 20. august - 10. september 2021.
Åbningstider
: Hver dag fra 10-17. Regelbau 411 har gratis entré.
Sted: Regelbau 411, Hovedvejen 1, Oddesund, 7790 Thyholm.

Om Regelbau 411

Regelbau 411 er en kunsthal for dansk og international lyd-, lys- og videokunst placeret i to bunkere ved Oddesund. Kunsthallen vægter den stedsspecifikke kunst, hvor kunsten tager farve af stedet og stedet af kunsten. https://www.regelbau411.dk


Om Struer Tracks

Struer Tracks er en international biennale for lydkunst, der finder sted i Struers offentlige rum. Biennalen afholdes for tredje gang fra 20. august til 5. september 2021 – denne gang med temaet Lydens Landskaber og med Charlotte Bagger Brandt som kurator. https://struertracks.dk


En stor tak skal lyde til Statens Kunstfond, Nordisk Kulturfond, Det Obelske Familiefond, Færchfonden og Struer – Lydens By for at have støttet udstillingen.

Benjamin Asger Krog Møller, ”HVORDAN KAN I STÅ DER OG SE SÅ INTERESSANTE UD” (2021) Foto: Mikkel Kaldal.

Christian Stenbro, To be entirely hollow within (2021) Foto: Mikkel Kaldal.

Livia Bruun Pezzot & Andrea Mailund Glahn, Heartbreak Hotel (2021). Foto: Mikkel Kaldal.

August Norborg, A Place (with a presence) (2021). Foto: Mikkel Kaldal.

Veronika Nielsen & Amalie Götz. Foto: Mikkel Kaldal.

Veronika Nielsen & Amalie Götz. Foto: Mikkel Kaldal.