scene

Soloudstilling af Frederikke Koch 

Udstilling

17. — 19. november 2023

Splab, Det Jyske Kunstakademi

scene

Soloudstilling af Frederikke Koch 

Udstillingen ‘scene’ er en udstilling i sin form og udførelse, til synet og til kroppen.
Det er samtidig en udstilling, der imiterer og spekulerer. Den insisterer på udgangspunktet, at det er en skoles gymnastiksal, men uden at kunne være det, den påstår, den er. Udstillingens objekter iscenesætter de modstridende forhold mellem det performative rum og det funktionelle rum.
Udstillingen forbliver en projektion af udgangspunktet; som beholder for følelser, erindringer og kropslig erfaring.
Der reflekteres over rammerne, der udgør en skole; hvad faciliteres og hvad gør ikke. Hvad institutioner for læring gerne vil reproducere, og hvad vi lærer, vi gerne vil reproducere.

Fernisering: fredag d. 17. november, kl. 17
Åbent lørdag d. 18. og søndag d. 19., begge dage 13 - 16
___________________________________________________

scene

Solo exhibition by Frederikke Koch 

The exhibition ‘scene’ is an exhibition in form and execution, for the vision and for the body.
It is also an exhibition that imitates and speculates. It insists on the matter of being a school’s gym hall, but without being enough to be what it claims it is. The objects of the exhibition stage a contradictory relation between the performative space and the functional space.
The exhibition keeps on being a projection of its matter; as container for bodily experiences and emotions of remembrance.
It reflects on the frameworks that make a school; what is facilitated and what is not. What institutions for learning want to reproduce, and what we learn to want to reproduce.

Opening: Friday 17th of November at 17.00
Open on Saturday 18th and Sunday 19th, both days from 13 - 16