Blog

Visionen for det nye Kunstakademi

Det nye akademi handler ikke blot om en ny bygning. Det Jyske Kunstakademi har en profil, hvor udveksling med omverdenen står højt prioriteret både når undervisningen forlader matriklen og akademiet åbner sine døre. Den nye bygning giver mulighed for at realisere en række nye satsningsområder, der alle handler om at styrke relationer og netværk til verden uden for akademiet.

Internationalt Artist-in-residence

Vi ønsker i den nye bygning af have plads til at inviterer internationale kunstnere på et ophold på akademiet. Programmet vil styrke internationaliseringen af både akademiet og kunstmiljøet i Aarhus.

Laboratorium for ny teknologi

Et nyt laboratorium vil danne baggrund for nye eksterne samarbejder omkring brug af ny teknologi i kunstsammenhæng.

Offentlige aktiviteter

Den nye bygning vil rumme udstillingsrum og foredragssal, så akademiet i højere grad kan afholde offentlige aktiviteter. Disse vil afspejle både den de studerendes udvikling og aktiviteter i relation til residency-programmet.

Det Jyske Kunstakademis sydhavnsbygning
Det Jyske Kunstakademis sydhavnsbygning - foreløbig visualisering.

Tagged