Tags

Tag: Sydhavn

Visionen for det nye Kunstakademi

Det nye akademi handler ikke blot om en ny bygning. Det Jyske Kunstakademi har en profil, hvor udveksling med omverdenen står højt prioriteret både når undervisningen forlader matriklen og akademiet åbner sine døre. Den nye bygning giver mulighed for at realisere en række nye satsningsområder, der alle handler om at styrke relationer og netværk til verden uden for akademiet.

Internationalt Artist-in-residence

Vi ønsker i den nye bygning af have plads til at inviterer internationale kunstnere på et ophold på akademiet. Programmet vil styrke internationaliseringen af både akademiet og kunstmiljøet i Aarhus.

Laboratorium for ny teknologi

Et nyt laboratorium vil danne baggrund for nye eksterne samarbejder omkring brug af ny teknologi i kunstsammenhæng.

Offentlige aktiviteter

Den nye bygning vil rumme udstillingsrum og foredragssal, så akademiet i højere grad kan afholde offentlige aktiviteter. Disse vil afspejle både den de studerendes udvikling og aktiviteter i relation til residency-programmet.

Det Jyske Kunstakademis sydhavnsbygning
Det Jyske Kunstakademis sydhavnsbygning - foreløbig visualisering.

Aarhus Åben By — Workshop ved billedkunstner Jakob Jakobsen. Oktober 2020

I oktober 2020 afholdtes en fire dages workshop om byudvikling og gentrificering.

Med den forestående flytning til det nye byområde i Aarhus Havn er Det Jyske Kunstakademi for alvor blevet en del af en, til tider, kompliceret proces, som af kritikere kaldes gentrificering. Gentrificering er en form for byudvikling, der målrettet udskifter byens mindre ressourcestærke beboere med et mere velhavende og købedygtigt klientel. Mens der bygges nyt på havnen står dele af Gellerupparken foran nedrivning. Gentrificering er grundlæggende en økonomisk proces, men kunst og kultur spiller ofte en vigtig og integreret rolle i sådan en omformning af byens landskab. Workshoppen foregik i byen og involverede både teori og eksempler på modstand mod gentrificering fortaget af kunstnere og andre, som ikke vil finde sig i at byen bliver mere og mere eksklusiv og ubeboelig.

Sydhavnsworkshop
Sydhavnsworkshop