toplogo
 
    djklogo
mejlgade 32-34 / DK-8000 Århus C / tlf 86136919 / djk@djk.nu
spacerom djk
space
spacerstudiet
space
spaceroptagelse
space
spacerstudieservice
space
spacerde studerendes aktiviteter
space
spaceroffentlige aktiviteter / publikationer
space
spacerkontaktinfo
 
spacerfakta om studiet
space
spacerstudieordning
space
spaceradfærdspolitik
space
spacerundervisere
space
spacerlaboratorier
space
spacerbibliotek / mediatek
space
spacerstudierådgivning
   
 
Studievejleder
Ved studiestart bliver den studerende tildelt en studievejleder. Studievejlederen vil som hovedregel følge den studerende under Normaluddannelsens 3 år. Som studerende på  4. og 5. årgang vælger den studerende selv studievejleder.
Det er studievejlederens opgave at følge den studerende gennem uddannelsesforløbet.

Studievejledning
 
Studievejledning gives i form af samtaler med den enkelte studerende efter behov, evt. ved starten af semestrene. Fokus skal være på tilrettelæggelsen af den enkelte studerendes studieforløb og vurdering af, hvilke uddannelsestilbud (i følge semesterplanen) vedkommende har behov for.
Studerende der ønsker udveksling eller selvstudium, skal have samtaler med deres studievejleder i god tid inden. Samtalen skal handle om hvad der i den forbindelse vil være fagligt relevant for den studernede, og studievejlederen skal godkende udvekslingsprogrammet. Det er ikke muligt at udveklse på 1. 6. og 10. semester.
Der gennemføres én årlig studievejledningssamtale (dec - jan), hvortil studievejlederen udarbejder en kort rapport om status på studiet for den enkelte studerende.

Individuel vejledning
Individuel vejledning er forum for den studerendes udvikling og diskussion af sin individuelle kunstneriske praksis og arbejdet med egne kunstneriske værker/projekter. Individuel vejledning tilbydes løbende, både af akademiets faste lektorer og af eksterne lærerkræfter. Tilmelding til Individuel vejledning sker via opslåede lister på opslagstavlen eller via individuelle aftaler.
Det er studievejlederens ansvar at holde øje med, at den studerende modtager minimum 1 individuel vejledning hvert semester.

top
 
forside tilbage