toplogo
 
    djklogo
mejlgade 32-34 / DK-8000 Århus C / tlf 86136919 / djk@djk.nu
spacerom djk
space
spacerstudiet
space
spaceroptagelse
space
spacerstudieservice
space
spacerde studerendes aktiviteter
space
spaceroffentlige aktiviteter / publikationer
space
spacerkontaktinfo
 
spacerstudieplan
space
spacerSU / bibliotek / udstyr
space
spacerstudieordning, -håndbøger & SpLab-manunal
space
spacerstudierådgivning
space
spacerudveksling / selvstudium
space
spacerrefusion af penge
space
 
   
 
Udveksling
På Specialuddannelsens 1. år (4. årgang) kan man søge udveksling til anden kunstnerisk uddannelsesinstitution i to semestre.
Formålet med udveksling er, at den studerende får mulighed for at specialisere sig i sit kunstneriske felt på en anden institution med særlig fokus i det pågældende felt, og at den studerende på dette stadium i sin kunstneriske udvikling kommer ud og møder nye faglige udfordringer og diskussioner samt udbygger det faglige netværk.
Udveksling planlægges i god tid inden opholdet af den studerende sammen med studievejlederen. Sammen med studiesekretæren og den studerendes vejleder afholdes et møde, hvor den studerende præsenteres for muligheder og støtteordninger. Dette møde finder normalt sted på den studerendes 5. semester. Den studerende skal selv researche mulighederne, og efterfølgende skal studievejlederen godkende udvekslingsopholdet. Du er altid velkommen til at kontakte studiesekretæren for mere information.

Selvstudium
På Specialuddannelsens 1. år (4. årgang) kan man alternativt søge om et selvstudiumsforløb i to semestre.
Formålet er at give den studerende muligheden for selv at definere et studieforløb uden for akademiet – som et alternativ til udvekslingsophold på en anden kunstuddannelsesinstitution, da en uddannelse som kunstner bør kunne involvere flere handlingsrum end de, der defineres af en kunstuddannelsesinstitu-tion. Et selvstudium er baseret på en aftale mellem DJK og den studerende. Aftalen består i, at lærermødet godkender et oplæg fra den studerende, hvor det beskrives (1) hvilke aspekter af den studerendes kunstneriske arbejde, der undersøges/studeres, (2) hvilke steder, personer osv., forløbet involverer, og (3) tidsplan for forløbet. Dette oplæg skal foreligge senest en måned før semesterstart for den studerendes 4. år. Ved selvstudiets afslutning skriver den studerende en rapport, hvor (1) det faktiske forløb beskrives og (2) forløbets indhold reflekteres i forhold til oplægget. Denne rapport skal foreligge senest to måneder efter semesterstart for den studerendes 5. år. Endvidere opfordres den studerende til at lave en præsentation for akademiets øvrige studerende. Den studerendes studievejleder skal involveres i oplæg og rapport.

KUNO - kurser
En speciel form for udveksling
for alle årgange er KUNO - kurser:

Læs mere > KUNO


top top

 
forside (studieservice) tilbage

Genvej til:
> Udveksling
> Selvstudium
> KUNO - kurser
Grib Verden - den ligger for dine fødder!

På IU’s onlineportal www.gribverden.dk kan du bl.a. hente inspiration og gode råd til, hvordan din drøm om et studie- eller praktikophold kan blive til virkelighed. Og hvad man kan få ud af at tage springet…

nærmere info > link Grib Verden

 

Erasmus