toplogo
 
    djklogo
mejlgade 32-34 / DK-8000 Århus C / tlf 86136919 / djk@djk.nu
spacerom djk
space
spacerstudiet
space
spaceroptagelse
space
spacerstudieservice
space
spacerde studerendes aktiviteter
space
spaceroffentlige aktiviteter / publikationer
space
spacerkontaktinfo
 
spacerstudieplan
space
spacerSU / bibliotek / udstyr
space
spacerstudieordning, -håndbøger & SpLab-manunal
space
spacerstudierådgivning
space
spacerudveksling / selvstudium
space
spacerrefusion af penge
space
 
   
 
SU til videregående uddannelser
SU (Statens Uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig. Du skal opfylde en række betingelser for at få SU.

Søg SU Du skal selv søge SU I minSU (www.su.dk). Her kan du også løbende foretage ændringer.
Du skal indskrives på dit uddannelsessted før du søger.

Dit ansvar Du har selv ansvar for, at de oplysninger, du giver til din SU-medarbejder og SU-styrelsen er korrekte. Du skal derfor give os besked, hvis der sker ændringer, der vedrører din SU.

Sygdom, SU og studium
Du kan ikke være deltidsstuderende: Enten er du som studerende rask eller også er du syg. Hvis du som studerende er studieinaktiv pga. sygdom eller personlig krise, skal du meddele dette til akademiets (SU) kontor og til din studievejleder. Såfremt du ikke ønsker at blive erklæret studieinaktiv på grund af sygdom, skal sygemeldingen ledsages af en lægeerklæring, således at der ved genoptagelse af studiet kan søges om ekstra SU-klip til en evt. forlænget uddannelsesperiode.

SU kort fortalt Forudsætningerne for at du kan få SU er, at du går på en uddannelse og er indskrevet på uddannelsen. Dette foregår på uddannelsesstedet (DJK).
Når du søger SU, vurderer SU-styrelsen, om du er berettiget til modtage SU-støtte. Er du det, får du din SU udbetalt en gang om måneden, beløbet forudbetales til din NEM konto. Du skal betale skat af din SU, og den trækkers inden støtten udbetales til dig. Når året er gået, kontrollerer SU-styrelsen, om du har tjent for meget (overskredet dit fribeløb). Har du det, skal du betale noget af din SU tilbage.

Klippekortet Din SU til en videregående uddannelse er delt op i et klippekort, hvor en måneds SU tæller som et klip.

Antal SU-klip Klippekortet består af en overordnet ramme på 70 klip (det vil sige 70 måneders SU). Det betyder, at du til videregående uddannelse kan få SU i 70 måneder. De 70 klip svarer til seks års studier (fem år og 10 måneder). Når du starter på en videregående uddannelse, tildelers du SU, der svarer til din uddannelses normering i måneder og 12 ekstra måneders SU. Denne tildeling kaldes for din 'støttetid'. De ekstra 12 klip kan du bruge, hvis du bliver forsinket i uddannelsen. Uddannelsen på DJK er normeret til 70 klip.


Hold dig løbende orienteret på www.su.dk og/eller kom ind og spørg din SU-medarbejder.

Udlånsregler AV-udstyr
Du har mulighed for at reservere og låne digitale foto- og videokameraer, mikrofoner, m-box m.m. på kontoret. Du kan også låne en projektor, men kun til brug på akademiet.
1. Du reserverer udstyret på listerne som hænger på tavlen på kontoret
2. Du udfylder og underskriver en kontrakt (mappen findes på kontoret)
3. Udstyret tager du selv i skabet på kontoret
4. Når du returnerer udstyret, så sæt det tilbage i skabet og streg din kontrakt over i mappen
Du kan låne udstyret max. 1 uge ad gangen.
Afgangsstuderende kan dog ansøge om forlængelse af perioden.
Du er ansvarlig for udstyret under brug, og du er erstatningspligtig i tilfælde af bortkomst eller skader på udstyret.
Vær opmærksom på, at du selv skal sørge for batterier og datakort. Ved køb af nye batterier, kan du få refunderet udgiften hos Betty. Datakort er for egen regning og er private.

Du kan ansøge om at langtidslåne akademiets AV-udstyr i undervisningsfrie perioder til egne projekter. Ansøgningen rettes til frontdesk med angivelse af projektets art, hvilket udstyr samt låneperiodens længde.

Bibliotek
Akademiet råder over et mindre bibliotek med bøger, tidsskrifter m.m. Bogsamlingen fokuserer på kunstnermonografier om nulevende kunstnere, udstillingskataloger, samtidsrelevant kunsthistorie og –teori, opslagsværker m.m.
Biblioteket finder du på 1. sal, og du kan låne bøger med hjem ved at udfylde en hjemlånsblanket. Tidsskrifterne finder du også i biblioteket. De sidst udkomne eksemplarer er ikke til hjemlån, men du kan læse dem i biblioteket. Ældre eksemplarer kan hjemlånes.
top
 
forside (studieservice) tilbage
Genvej til:
> SU til videregående uddannelser
> Udlånsregler AV-udstyr
> Bibliotek