toplogo
 
    djklogo
mejlgade 32-34 / DK-8000 Århus C / tlf 86136919 / djk@djk.nu
spacerom djk
space
spacerstudiet
space
spaceroptagelse
space
spacerstudieservice
space
spacerde studerendes aktiviteter
space
spaceroffentlige aktiviteter / publikationer
space
spacerkontaktinfo
 
spaceroptagelses dokumenter
space
spaceråbent hus / U-days
space
spaceroptagelse på overbygningen
space
spacerFAQ (spørgmål & svar)
space
spacerudveksling
space
spacerFAQ (spørgsmål & svar)
space
spacer
   
FAQ (spørgsmål & svar)

GENERELLE SPØRGSMÅL

Er der specifikke krav til forudgående uddannelse?

Nej, men optagelse forudsætter at du allerede har erfaring med kunstnerisk arbejde. Så vi anbefaler, at du har taget forberedende kursus eller højskoleophold. En ungdomsuddannelse er ikke et krav, men du skal være parat til at arbejde med teoretiske tekster, så du vil have fordel af en ungdomsuddannelse.

Er der aldersbegrænsning?
Nej, men vi anbefaler, at man er over 18 år. Du skal være i stand til at arbejde selvstændigt med egne projekter.

Kræver optagelse forudgående viden om kunst?
Det vil være en god idé, at du orienterer dig inden for den nyere og aktuelle kunst i Danmark og/eller udlandet. Det styrker dine muligheder for optagelse, hvis du kan redegøre for kunstnere (inden for alle kunstarter) som du er inspireret af eller synes er spændende.

Kræves der specifikke sprogkundskaber?
Du skal beherske dansk/et skandinavisk sprog – eller være parat til at lære det i løbet af det første år. Du skal endvidere kunne engelsk på basis niveau.

Opnår jeg en grad ved uddannelse på DJK?
Det Jyske Kunstakademi udsteder ikke akademiske grader som BfA og MfA. Du modtager derimod et afgangsbevis efter afsluttet studium.

Er uddannelsen på DJK omfattet af loven om begrænsning af dobbeltuddannelse?
Da akademiet ikke uddeler en grad, er man ikke forhindret i senere at tage en videregående uddannelse. Tilsvarende, er det ikke en hindring for optagelse på Det Jyske Kunstakademi, at man har en eksisterende uddannelse.

Kan man søge ind på andre årgange?
Du kan i ansøgningen anføre, at du ønsker optagelse på en anden årgang. Det er optagelsesudvalgets vurdering, om der kan gives merit for tidligere lignende uddannelse og hvilken årgang, der evt. tilbydes optagelse på.

Har de involverede i optagelsesproceduren tavshedspligt?
Ja. De ansatte er omfattet af tavshedspligt i deres kontrakt - øvrige medhjælpere forpligter sig med underskrift til tavshedspligt omkring personlige informationer, indsendte værker samt bedømmelsen af disse.


SPØRGSMÅL VEDR. ANSØGNINGEN


Kan man indlevere både elektronisk materiale og fysiske værker?
Ja, man kan indlevere elektronisk materiale og/eller fysiske værker, så længe der kun er 5 værker, og de alle er anført på ansøgningen.

Kan et værk være en serie?
Ja, men det skal tydeligt fremgå hvad der er en serie.top
 
forside tilbage


Foto: Regitze Engelsborg Karlsen