toplogo
 
    djklogo
mejlgade 32-34 / DK-8000 Århus C / tlf 86136919 / djk@djk.nu
spacerom djk
space
spacerstudiet
space
spaceroptagelse
space
spacerstudieservice
space
spacerde studerendes aktiviteter
space
spaceroffentlige aktiviteter / publikationer
space
spacerkontaktinfo
 
spacerstyrelse
space
spacermedarbejdere
space
spacerstuderende
space
spacersamarbejdspartnere / links
space
spacervedtægter
space
spacerhistorik / årsrapport
space
spacernyheder
   
styrelse
Institutionen
Det Jyske Kunstakademi er en selvejende uddannelsesinstitutionen, hvis virksomhed finansieres gennem tilskud fra Kulturministeriet og Århus Kommune. Det Jyske Kunstakademi har til formål at tilbyde grundlæggende og videregående uddannelse i billedkunst samt på praktisk og teoretisk grundlag at fremme udviklingen indenfor billedkunst. Studiet på akademiet er den eneste videregående uddannelse indenfor billedkunst i Jylland. Det Jyske Kunstakademis ledelse består af en ekstern bestyrelse og en rektor. Ansatte og studerende har indflydelse og medbestemmelse gennem poster i bestyrelsen, råd og udvalg.

Bestyrelse
Det Jyske Kunstakademi ledes af en bestyrelse med rektor som daglig leder. Det er bestyrelsens opgave at varetage den overordnede ledelse samt at planlægge akademiets langsigtede mål i samarbejde med rektor og fagråd. Bestyrelsen er ansvarlig for akademiets økonomi og for at driftstilskuddet anvendes i henhold til bevillingerne. Bestyrelsen er sammensat af en række fremtrædende repræsentanter fra højere læreanstalter, kunst- og erhvervslivet. Bestyrelsesformanden tegner sammen med rektor akademiet udad til og udtaler sig til offentligheden om akademiets anliggender.

Rektor
Rektor er akademiets daglige leder og træffer afgørelse i alle sager, som ikke i følge vedtægterne er henlagt under andre. Rektor er formand for fagrådet. Rektor indkalder til fagrådsmøderne, fastsætter deres dagsorden og leder møderne. Rektor tegner sammen med bestyrelsesformanden akademiet udad til og udtaler sig til offentligheden om akademiets anliggender.

Fagråd
Fagrådet er akademiets kollegiale organ og det har ansvaret for akademiets faglige og pædagogiske linje. Fagrådet har blandt andet til opgave at indstille budget og studieordning til vedtagelse i akademiets bestyrelse. Fagrådet består af rektor, som er formand for fagrådet, 1 repræsentant for professorer, 1 for de tekniske undervisere, 2 repræsentanter valgt af og blandt de studerende samt 1 repræsentant for det teknisk/administrative personale. Møder holdes hver måned (undtaget er janunar, juni, juli og august). Der er vedtaget en forretningsorden for fagrådsmøderne.

Lærermødet
Lærermødet skal sikre en løbende udvikling af den kunstfaglige undervisning. Lærermødet har deltagelse af rektor og alle faste professorer og kunstfaglige undervisere. Lærermødet fastsætter selv sin forretningsorden og udarbejder bl.a.:
Semesterplaner, nye undervisningstiltag, evalueringer af undervisning samt bidrag til udvikling af kunstfaglig profil

Elevmødet
Elevmødet varetager De Studerendes Råd’s funktioner og består af samtlige studerende. Elevmødet vælger en formand, som forbereder møderne sammen med de studerendes repræsentanter i Fagrådet. Der er vedtaget en forretningsorden for Elevmødet, og der optages referat af møderne.

top
 
forside tilbage

Rektor
Judith Schwarzbart

Undervisningsleder

Honza Hoeck, billedkunstner og professor på DJK

Det Jyske Kunstakademis bestyrelse
Formand,
Billedkunstner Elisabeth Toubro, København, udpeget af Akademiraadet

Næstformand,
Billedkunstner Katja Bjørn Jakobsen, Aarhus, udpeget af Fagrådet

Billedkunstner, professor på Det Jyske Kunstakademi, Honza Hoeck, udpeget af Fagrådet

Advokat, Peter Rønnow

Sociolog, Sarah Ophelia Møss

Arkitekt, Finn Larsen

Kunsthistoriker Birgitte Anderberg

Studerende,
Mark Tholander

Fagrådet

Judith Schwarzbart - rektor
Florian Zeyfang - professor
Hanne Juel - adm. personale
Ole N. Nygaard - teknisk personale
Mikkel Carlsen - studerende

De studerendes råd / elevmødet
Formandskab,
Lise Koefoed Larsen
Fritjof K. Nørretranders