O P Y R I G H T : D J K N U */ -->

DJK AFGANG 2009

spejdermand@hotmail.com
[ Aarhus Kunstbygning 9/5 - 1/6 2009  |  Fernisering 8/5 2009 kl. 16:00 ]

>> Sort substans.

Af Jonas Palm.

Sort substans af Jonas Palm

Sort substans består af en mængde værker der alle udtrykker en eller anden form for sorthed. Sort er en spændende tilstand. Den er farvernes negation og bliver brugt som metafor for alt muligt vi mennesker ikke kan lige. Sort opløser dimensionerne, de tre dimensioner flyder sammen og hvor alt er sort føles det som om selv tiden mester sin betydning. Sort er de fortærskede og udvandede metaforers største leverandør, men de vil blive ved med at blive gentaget fordi sort er en reel størrelse som vores stenalder hjerner, ikke kan undgå at blive påvirket af. De forskellige værker i Sort substans, skaber en tilstand hvor overblikket opløses og man tvinges ind i det sortes præmis. Der kan man så forholde sig, distancere sig og nyde sorthedens mange blindgyder.

For yderligere information kontakt: Jonas Palm \ e-mail: jonaspalm22@gmail.com

>> uden titel (fetish)

Af Anders Reventlov Larsen

Vægmaleri af Anders Reventlov Larsen

Anders Reventlov Larsen, vil til afgang fra Djk 09 sætte sig under ekstremt tidspres i et forsøg på at udvinde så meget positiv energi til udførrelsen af sit væg maleri som overhovedet muligt, det bliver en svær og trættende process, hvor det umidddelbare kommer til at herske mere end det forud bestemte. Det vil sige der ikke er lavet nogen egentlige forebyggende skitse arbejder eller lignende forberedelser til værket som sådan. Anders Reventlov Larsen har dog en praksis, hvor der altid bliver produceret en eller anden form for skitser væg malerier og tegninger der alle kan ses i forlængelse af hinanden som en lang never ending process, det er ikke det færdige værk der er kunstnerens primærere mål , men der imod processen ved at male under forskeillige situationer altid under et vidst press og altid med tanken om det værket som en forgængelig ting. Hvorfor udskyde en process af forfald hvis man selv kan være herre over hvornår det skal ske? Anders Reventlov Larsen, vil tage udgangs punkt i skrift og forsøge at opbygge et maleri bestående af forskellige kaligrafiske former og tegn, igen er det ikke vigtigt hvad der står , men processen og handlingen der er det vigtigste.

For yderligere information kontakt: Anders Larsen / e-mail: besaone@hotmail.com

>> Det mønster man ikke ser.

Af Maja Gade Christensen

Det mønster man ikke ser af Maja Gade Christensen

Det startede med, at jeg ville lave en vildt stor mængde. Jeg var meget optaget af processen med at gøre noget og vigtigheden af at holde sig i gang. Resultatet anså jeg for mindre vigtigt. Det blev små tegninger af bitte små ringe, jeg kastede mig over. Dels fordi det er lettere at skabe en stor mængde af noget småt, og dels fordi jeg forstillede mig, at det ville være smukt at have hele sit synsfelt udfyldt af de små ringtegninger.

De små stykker papir gjorde, at jeg var mobil i arbejdsprocessen, og ikke bundet til min atalierplads. Jeg kunne have tegningerne med og tegne på dem alle vejne. Det øgede effektiviteten, hvilket var en stor fordel, da jeg var tidsbegrænset. Tidsbegrænsningen var en vigtig faktor, jeg regnede hurtigt ud, hvor mange tegninger jeg kunne nå at lave inden for den givne arbejdsperiode. Og kom frem til, at tegningerne tilsammen måtte danne en amorf form, som gav indtryk af, at den kunne blive ved med at vokse, hvis den havde fået mere tid.

Alligevel frygtede jeg at mængden af tegninger ville blive for lille, så man ikke kom til at tænke, at der var rigtig, rigtig mange ringe. Så jeg fik nogen til at hjælpe mig. Jeg gav dem hver sin blok papir, magen til dem jeg tegnede i. Jeg havde tegnet en ringtegning på den første side, og bad dem om at kopiere min tegning.

Her begyndte jeg at få skrupler, der var alt for mange tilfældige faktorer. Mængden at tegninger var tilfældig i forhold til tiden, og hvor mange jeg kunne få tegnet af andre. Hvor udfyldte de enkelte tegninger var, afhang af mit lune, og hvordan jeg lige syntes, de skulle passe sammen. Når jeg kunne få andre til at tegne for mig, hvorfor kunne jeg så ikke også fotokopiere tegningerne? Det ville skabe en stor mængde hurtigere.

Det blev tydeligt, at jeg var nød til at stramme op og systematisere tegningerne, så der kunne komme mere struktur og kontrol over arbejdet. Til det anså jeg fibonacci talrækken som perfekt, fordi den kan bruges til, at simulere væksten af unge populationer af encellede organismer. Jeg inddelte tegningerne i forskellige kategorier alt efter; hvor udfyldte de var, og hvordan de var produceret; af mig, andre eller fotokopimaskinen. Således at hver kategori passede til et tal i fibonacci talrækken. Der er for eksempel 1597 stykker papir i alt, 987 er der ikke tegnet på, 610 er tegninger, 377 er tegnet af mig, 233 er kopier, hvor af 144 er fotokopier, 55 er udprint og 34 er tegnet af andre.

For yderligere information kontakt: Maja Gade Christensen \ mobil 23353777 \ e-mail: majagade@gmail.com

>> Ekstasis

Af Louise Harbo

Ekstasis af Louise Harbo

Formelt består værket af en videoprojektion og en lydside installeret i en black box. Billedsiden indeholder scener fra et dramatiseret krat. Lydsiden indeholder eksempler fra forskellige talende områder såsom; væddeløbs-speaking, meditations-cd’en, radioavisen, tegnefilms-voice-over’en og fortælleren i film trailers.

Værket tager afsæt i min subjektive, idiosynkratiske henførelse over et krats krattethed, og jeg har i affekt registeret ovenstående talende områders bizarre selvsvingende måder at være sprog på, og ønsker med værket at demonstrere disses egenartede karaktertræk i en dramatiseret form. I samspillet, mellem de cirklende billeder af det dragende farveoplyste krat og den animerede tale, genereres en potentiel mulighed for, at beskueren kan erfare en trancelignende tilstand, under indflydelse af en syntetisk forvrænget og løsrevet cirkelforståelse af virkeligheden. Det er værkets paradoksale intention at sige noget om en del af virkeligheden ved at tale ud fra denne påvirkethed.

For yderligere information kontakt: Louise Harbo \ mobil: 29649229 \ e-mail: louiseharbo790@hotmail.com

>> Syede installationer

Af Torunn Kjørsvik Haugan

Syede installationer af Torunn Kjørsvik Haugan

Kunstneren Torunn Kjørsvik Haugan vil til afgang fra DJK 09, tage udgangspunkt i sit meget gennemarbejdede socialrealistiske og galgen-humoristiske tegneserie-univers. Denne gang har Torunn Kjørsvik Haugan udvalgt forskellige situationer som vi kender fra hverdagens ”trommerum”, fjernet de menneskelige skikkelser og erstattet dem med forskellige syede objekter, der pludselig får deres eget liv og karakter.

Det kommer til udtryk i flere forskellige syede installationer, der alle tager udgangspunkt i kunstnerens narrative tegneserie-univers. Her tegnes små fortællinger hvor det bløde og det rå mikses sammen i tekstiler der inficerer Århus Kunstbygnings lokaler.

For yderligere information kontakt Torunn Kjørsvik Haugan \ e-mail: torunnstk@gmail.com \ Mobil: 23 39 31 73
Landskab, Billet, Gulv af Berit Dröse
Still fra filmen Landskab.

Projektet består af tre værker: Landskab, Billet og Gulv

Landskab: En sort-hvid video, som viser fødder der bevæger sig i slowmotion i et ugenkendeligt landskab. De efterlader ingen spor.
Billet: Et stykke hvidt papir som er afstemplet i Berlins undergrunds billet-automater 5 dage i træk. De forskellige ruter blandes sammen til et mønster.
Gulv: Et gulv som består af skumgummi og et tyndt lag gips.

Værkerne fungerer samlet, da de på hver deres måde forsøger at skabe en bevidsthed omkring en bevægelse. På billetten viser de overstemplede ruter en bevægelse fra A til B. I videoen forsvinder sporene, og i gulvet opstår fine små ridser. Her kan beskueren bl.a. iagttage hvor andre udstillingsbesøgende har været og blive opmærksom på sine egne bevægelser.

Titlerne er genkendelige, men værkerne skaber en illusion af noget de ikke er. I fællesskab opretter de et rum, som giver en stemning og en fornemmelse af et andet sted.

For yderligere information kontakt: Berit Dröse \ mobil 25546163 \ email: beritdroese@gmail.com
webdesign by : spejdermand@hotmail.com